« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Záměr obce prodat, směnit, darovat… pozemky -různé městské části

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
č.j.MMB/0223386/2019/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.pronájem části pozemku p.č.1822/1 ostatní plocha,pohřebiště,o výměře 2 m2 v k.ú.Štýřice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu Vám poskytne Ing.XXXXX XXXXXX,Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna,Kounicova XX,601 67 Brno,dv.5596,tel.542174094,e-mail: karban.tomas@brno.cz) 2.prodej pozemku p.č.267/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú.Bystrc (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.542173158,e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz) 3.budoucí prodej pozemku p.č.318 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 2654 m2 v k.ú.Kníničky,spolku ParaCENTRUM Fenix,z.s.za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.706.114,- Kč bez DPH + 21 % DPH ve výši 1.618.283,94 Kč,tj.celkem 9.324.397,90 Kč (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) č.j.MMB/0223386/2019/Vich 2 4.směna pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna: - část pozemku p.č.1268 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr o výměře 256 m2 - část pozemku p.č.1269/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 296 m2 - část pozemku p.č.1269/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 177 m2,vše k.ú.Komárov,za pozemky ve vlastnictví AGROTEC,a.s.: - část pozemku p.č.1266/1 ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 587 m2 - pozemek p.č.1271/2 vodní plocha,tok přirozený o výměře 142 m2,vše k.ú.Komárov (infor...
Záměr obce prodat, směnit, darovat… pozemky – různé MČ (0486-19, 3. 6. 2019)
č.j.MMB/0223386/2019/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.pronájem části pozemku p.č.1822/1 ostatní plocha,pohřebiště,o výměře 2 m2 v k.ú.Štýřice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu Vám poskytne Ing.XXXXX XXXXXX,Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna,Kounicova XX,601 67 Brno,dv.5596,tel.542174094,e-mail: karban.tomas@brno.cz) 2.prodej pozemku p.č.267/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú.Bystrc (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.542173158,e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz) 3.budoucí prodej pozemku p.č.318 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 2654 m2 v k.ú.Kníničky,spolku ParaCENTRUM Fenix,z.s.za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.706.114,- Kč bez DPH + 21 % DPH ve výši 1.618.283,94 Kč,tj.celkem 9.324.397,90 Kč (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) č.j.MMB/0223386/2019/Vich 2 4.směna pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna: - část pozemku p.č.1268 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr o výměře 256 m2 - část pozemku p.č.1269/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 296 m2 - část pozemku p.č.1269/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 177 m2,vše k.ú.Komárov,za pozemky ve vlastnictví AGROTEC,a.s.: - část pozemku p.č.1266/1 ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 587 m2 - pozemek p.č.1271/2 vodní plocha,tok přirozený o výměře 142 m2,vše k.ú.Komárov (infor...

Načteno

edesky.cz/d/3044888

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem   Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz