« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Vyhláška č. 6/2019, o regulaci veřejné produkce hudby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č.21/2018,o místních poplatcích
<br>
<br>
<br>
<br>
Obecně závazná vyhláška č.6/2019 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011,o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.8/2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:
<br>
Statutární město Brno
Právní předpisy 2019
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br> Datum nabytí účinnosti: Strana 3 (celkem 2)
Statutární město Brno
<br> Obecně závazná vyhláška č.6/2019 <,>
<br>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011,o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.8/2018
<br>
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/06.zasedání konaném dne 14.května 2019 v souladu s ustanovením § 10 písm.a) a na základě ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
Článek 1
<br> Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011,o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.8/2018,se zrušuje a nahrazuje přílohou této vyhlášky <.>
<br>
<br> Článek 2
Účinnost
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
JUDr.XXXXXXX XXXXXXX
primátorka města Brna
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXX
X. náměstek primátorky města Brna
<br>
<br>
D...
Vyhláška č. 6-2019, o regulaci veřejné produkce hudby
Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č.21/2018,o místních poplatcích
<br>
<br>
<br>
<br>
Obecně závazná vyhláška č.6/2019 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011,o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.8/2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:
<br>
Statutární město Brno
Právní předpisy 2019
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br> Datum nabytí účinnosti: Strana 3 (celkem 2)
Statutární město Brno
<br> Obecně závazná vyhláška č.6/2019 <,>
<br>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011,o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.8/2018
<br>
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/06.zasedání konaném dne 14.května 2019 v souladu s ustanovením § 10 písm.a) a na základě ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
Článek 1
<br> Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011,o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.8/2018,se zrušuje a nahrazuje přílohou této vyhlášky <.>
<br>
<br> Článek 2
Účinnost
<br> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
JUDr.XXXXXXX XXXXXXX
primátorka města Brna
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXX
X. náměstek primátorky města Brna
<br>
<br>
D...

Načteno

edesky.cz/d/3044886

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz