« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Záměr MČ Praha - Nebušice - byty (statek). (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr byty Nebušická 8 a 56.pdf [0,14 MB]
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – NEBUŠICE
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
Nebušická 128,Praha 619,164 00 Telefon 22096 1439 Fax 22096 0288 www.prahanebusice.cz
<br> e-mail: nebusice@prahanebusice.cz
<br>
<br>
<br> ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-NEBUŠICE
<br> Městská část Praha-Nebušice v souladu s ust.§ 36 odst.1 zákona o hl.m.Praze
<br> č.131/2000 Sb.v platném znění a v souladu se Směrnicí o pronajímání bytů a nebytových
<br> prostor určených k bydlení zveřejňuje svůj záměr pronajmout byty v budovách:
<br> 1.stavba č.p.8 na pozemku parc.č.1/1
2.stavba č.p.56 na pozemku parc.č.2
<br> vše zapsáno na LV č.996,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní
<br> město Prahu,Katastrální pracoviště Praha pro obec Praha a k.ú.Nebušice
<br> těmto stávajícím nájemcům:
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXX
<br> XXXXXXXX XXXX
<br> XXXXXXXXXX XXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného usnesení mají zájemci se právo k tomuto záměru vyjádřit a předložit své
<br> nabídky,a to písemně prostřednictvím podatelny Městské části Praha – Nebušice,nejpozději do
<br> posledního dne zveřejnění <.>
<br>
<br>
<br> Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce v papírové podobě a elektronicky na úřední
<br> desce webových stránek MČ Praha – Nebušice <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Starosta MČ Praha – Nebušice
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MCPNE 01269/2019
<br> Záměr byl vyvěšen dne: 03.6.2019
<br> Záměr byl sejmut dne: 19.06.2019
<br>
<br> V Praze Nebušicích,dne 03.06.2019

Načteno

edesky.cz/d/3044842

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz