« Najít podobné dokumenty

Obec Bezvěrov - Usnesení z V. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bezvěrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z V. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bezvěrov
USNESENÍ z V.veřejného zasedání zastupitelstva Obce Bezvěrov,konaného dne 13.05.2019 v budově OU Bezvěrov
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> 1) bere na vědomí
<br> 3/V.Usnesení z IV.zasedání zastupitelstva Obce Bezvěrov ll/V.informaci o úpravě rozpočtu č.2 a č.3
<br> 2) schvaluje
<br> l/V.program V.veřejného zasedání zastupitelstva
<br> 2/V.zapisovatelku pí Palágyiovou,ověřovatele zápisu pí Kokejlovou a p.Laubra
<br> 4/V.pronájem nebytových prostor — bývalé hasičárny - V k.ú.Světec u Dolního Jamného,p.č.st.28 o výměře 37m2 panu * na dobu určitou ] rok za cenu 1 000,-Kč
<br> 5/V.pronájem části nebytových prostor č.p.l42,p.č.st.176 v k.ú.Bezvěrov za účelem podnikání — pohostinská činnost — paní * na dobu určitou 1 XXX a za stejných současných smluvních podmínek
<br> X/V.prodej části pozemků v k.ú.Bezvěrov p.č.1020 o výměře l95m2 <,>
<br> p.č.1021 o výměře 182m2,p.č.122/1 o výměře 222m2 panu * za cenu 10 Kč za 1 m2
<br> 8/V.prodej části pozemkuv k.ú.Dolní Jamné p.č.1883 o výměře cca 500m2 panu * za cenu lO,-Kč za 1 rn2 s tím,že při zaměření rozdělení pozemku bude přítomen starosta
<br> 9/V.směnu části pozemku p.č.78/2 o výměře 13m2 za část pozemku p.č.1094/8 o výměře 9m2 V k.ú.Bezvěrov
<br> 10/V.Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-OOl4584/VB2 na pozemku parc.č.1770/5,1359 a 1782 v k.ú.Dolní Jamné
<br> 3) neschvaluje
<br> 7/V.prodej části pozemku vk.ú.Bezvěrov p.č.77/1 o výměře cca 950m2 paní *
<br> *Osobní údaj byl v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů anonymizován/
<br> \ XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX místostarosta starosta
<br> vyvěšeno: XX.X/X KXP/X sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3042031

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bezvěrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz