« Najít podobné dokumenty

Obec Chýstovice - Rozpočtové opatření č. 7/2018, 8/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chýstovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

R.O. 8.pdf (340681)
Vytištěno: 05.12.2018 16:35: 15
<br> Strana 1 z 1
<br> Rozpočtové opatření
<br> č.8 Odkup 1/2 rybníka ze dne 05.12.2018
<br> SU AU KapPoI XXXX Uz Org ZJ Důvod Příjmy Výdaje Financování XXX XX XX 1111 0000 00000 0000 000 daň z příjmu FO placená plátci 13 677,00 A 0,00 0,00 231 01 00 1113 0000 00000 0000 000 daň z příjmu F0 1 253,00 0,00 0,00 231 01 00 1121 0000 00000 0000 000 daň z příjmu právosob -4 856,00 0,00 0,00 231 01 00 1211 0000 00000 0000 000 daň z přidané hodnoty 40 760,00 0,00 0,00 231 01 00 1361 0000 00000 0000 000 Správní poplatek 270,00 0,00 0,00 231 01 00 1381 0000 00000 0000 000 daň z hazardních her 1 030,00 0,00 0,00 231 01 00 1511 0000 00000 0000 000 daň z nemovitých věci -2 450,00 0,00 0,00 231 01 00 3111 6171 00000 0000 000 odkup 1/2 rybníka 71 000,00 0,00 0,00 231 01 00 5167 6171 00000 0000 000 Služby školeni 0,00 -60 000,00 0,00 231 01 00 5171 3631 00000 0000 000 Výdaje na opravy VO 0,00 5 761,00 0,00 23101 00 5175 6171 00000 0000 000 Pohoštění 0,00 5258,00 0,00 231 01 00 6121 6171 00000 0000 000 Budovy,XXXX a stavby X,XX -XXX XXX,XX X,00 231 01 00 8115 0000 00000 0000 000 vyrovnání 0,00 0,00 —404 652,00
<br> Celkový souhrn za ŘO č.8 Odkup 1/2 rybníka ze dne 05.12.2018
<br> Prumy : zvýšení 127 990,00 - snižení 7 306,00 rozdíl 120 684,00 Výdaje : zvýšení 11 019,00 - snížení 294 987,00 rozdíl -283 968,00 Financování - změna celkem -404 652,00 <-> Kontrola 404 652,00
<br> vall/“šerm.5512 cow;,& OBEC CHYSTOVICE SCJMUTO Tř.2 5- 0/01 CHÝSTOVI 41,395 01 PACOV : 005 83 456
<br> MUNIS Obec Chýstovice lic,č.1034
R.O. 7.pdf (243816)
SU AU KapPoI XXXX Uz Org ZJ XXX XX XX XXXX XXXX XXXXX XXXX 000 231 01 00 6121 6171 00090 0000 000
<br> Celkový souhrn za RO č.7 Dotace POV ze a.;e 05.12.2018
<br> 127 000,00 - 127 000,00 -
<br> Příjmy : zvýšení Výdaje : zvýšení Financování - změna celkem
<br> MUNIS
<br> Důvod Dotace POV Dotace POV
<br> snížení snížení
<br> Rozpočtové opatření č.7 Dotace POV ze dne 05.12.2018
<br> 0,00 rozdíl 0,00 = rozdíl 0,00 <-> Kontrola
<br> Příjmy Výdaje 127 000,00 0,00 0,00 127 000,00
<br> 127 000,00 1 27 000,00 0,00
<br> OBEC CHÝSTOVICE
<br> CHÝSTOVIC 1.395 01 PACOV má 05 83 456
<br> %
<br> Financování 0,00 0,00
<br> Vytištěno:
<br> Strana
<br> 05.12.2018 16:35:02
<br> 12 1
<br> Obec Chýstovice lic.č.1034

Načteno

edesky.cz/d/3041370

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chýstovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz