« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejná vyhláška - OOP č. 100/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP č. 100/2019
kartel/WANG W 6 ODBOHDOPHAW *
<br>.<.>
<br> Spiszn.: 9053/OD/19 ROBSTAV k.s.Č.j.: session/192 Mezi vodami 205/29 Karlovy Vary,dne 23.5.2019 143 00 Praha 4
<br> spisový znak: 280.4 skartačni znak: SIS
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.100/2019
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení š 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.firmě ROBSTAV ks <.>,na základě podané žádosti dne 17.5.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 16.5.2019 pod Č.j.KRPK-39475-2/ČJ—2019-190906 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici II/208 v obci Bečov nad Teplou takto: dle ověřeného situačního plánku,kterýje nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Il/208,staničení km 7,367 - 10,643,Krásno - Bečov nad Teplou,oprava povrchu
<br> Na dobu: od 3.6.2019 do 13.9.2019 <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,H.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust.© 79 odst.1,pismzákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění <.>
<br> 3.Na určených svislých DZ dle TP 66 (||.vydání) musí být užita výstražná s...

Načteno

edesky.cz/d/3039599

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz