« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 14.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 14.5.2019
[1]
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 14.5.2019 od 20.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Boháňka
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,Jan
<br> Toth,XXXXXXXX XXXXXXX <.>
<br> Přítomno: X z X
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX,Veronika Exnerová
<br> Neomluveni: XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel: M.Korbel
<br> Ověřovatelé: XXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: J.M,R.M,J.Ch,P.D
<br> Program:
<br> 1.Seznámení se zápisem z minulého zasedání zastupitelstva <.>
2.Seznámení s výsledkem dubnového auditu <.>
3.Seznámení s dokončením rekonstrukce komunikací Boháňka a Votuz <.>
4.Seznámení s prodejem staré komunální techniky Kubota - prodáno <.>
5.Odběr vody z pramenu na obecním pozemku Chloumek <.>
6.Nakládání s odpady v obcích.Nebezpečný odpad a VO kontejner <.>
7.Oprava poškozené kanalizace v obci Skála u pozemku p.č.249/6,návrh
<br> dalšího postupu <.>
Obava vlastníka pozemku ze zaplavení při deštích <.>
<br> 8.Směna pozemků „Narovnání“ pozemkových vztahů obecní cesty <.>
(p.č.455/1 a 249/6) Katastr Boháňka- Skála <.>
<br> 9.Valná hromada VOS Jičín.Určení delegátů a odsouhlasení usnesení <.>
Valná hromada se koná 10.června
<br> 10.Různé/Diskuze
11.Návrh/Usnesení
<br> ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani
doplnění.ZO schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi
hlasy přítomných <.>
<br> 1.Starosta seznámil přítomné se zápisem ze zasedání obce konaného dne
8.3.2019.K uvedenému nebyly připomínky <.>
<br> a) Starosta navrhuje s ohledem na přítomnost hostů změnit pořadí bodů
programu – všichni přítomní včetně hostů souhlasí <.>
<br> Zastupitelé souhlasí se změnou pořadí bodů programu <.>
Hlasování: Pro – 5 hlasů,tj.100%
<br>
<br> [2]
<br> 2.Odběr vody z pramenu na obecním pozemku Chloumek <.>
Jednání v tomto bodu jsou zúčastněni hosté z Chloumku,jichž se problém
týká.Ve 20.05 se dostavil P.Fejfar a s uvedeným je seznámen <.>
Zastupitel obce Chloumek L.XXXXXXX si s...

Načteno

edesky.cz/d/3038581

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz