« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy Sp.zn.<.> : SZ_MMP 22128/2019/7
<br> Č.j.: MmP 57539/2019
<br> vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> telefon: XXX XXX XXX
<br> e-mail: tereza.korytarova©mmp.cz
<br> v Pardubicích dne 30.5.2019
<br> k vyvěšení: Magistrát města Pardubic,odbor dopravy Obecní úřad Rokytno,Rokytno 21,Sezemice 533 04,IČ 00274178
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení % 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě X XXX zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br> vydává opatření obecné povahy spočívající ve stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j.KRPE-18782—1/ČJ-2019-170606 dne 12.3.2019
<br> stanoví
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.1 písmene c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,pro místní úpravu provozu na silnici č.|||/29819 v obci Rokytno,místní části Drahoš <.>
<br> K označení použijte značky:
<br> - |s3a "Dolní Ředice","Chvojenec",P4,P2 + E2b
<br> — ve směru na Dolní Ředice umístit dz.č.P2 + E2b se skutečným tvarem křižovatky,ve směru na Chvojenec též umístit dz č.PZ + E2b,na vedlejší komunikaci potom dz.č.P4
<br> — dopravní značení bude umístěno v souladu s TP65 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,zde upozorňujeme na přípustné a nepřípustné kombinace dopravního značení na jednom sloupku
<br> Dopravní značení a zařízení proveďte jako: s...

Načteno

edesky.cz/d/3037982

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz