« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2018
OBEC LESNÁ
<br> Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 sestaveného v Kč ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci Identifikační číslo 0051 1242
<br> Název OBEC LESNÁ Ulice čp.35
<br> Obec LESNÁ
<br> Pošta 395 01 PACOV
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 565 447 105
<br> Fax
<br> E-mail obec.lesna©atlas.ez Web www.lesnacz
<br> Obsah závěrečného účtu :
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Rozpis plnění daňových výdajů
<br> Financování
<br> Stavy a obraty na bankovních účtech a stav pokladny Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraj,státní rozpočet) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (viz příloha) Ostatní doplňující údaje
<br> 1/5
<br> Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 200 000.00 200 000.00 259 782,21 129,89 129.89 0000 1 1 12 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 100 000.00 100 000.00 5 996,27 6,00 6,00 0000 1 1 13 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 21 000,00 21 000,00 23 679,63 1 12,76 1 12.76 0000 1 121 Daň Z příjmů prav.osob 200 000,00 200 000,00 217 372,58 108,69 10869 0000 1 122 Daň z příjmů práv.osob za obec 20 600.00 20 600.00 20 520,00 99.61 99.61 0000 121 l Daň z přidané hodnoty 420 000,00 420 000.00 535 371,01 127,47 127,47 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 32 600.00 37 340,00 37 340,00 1 14,54 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 1 200,00 1 200,00 1 300.00 108.33 108.33 0000 1343 Poplatek ze užívání veř.prostr.2 000.00 2 000.00 2 000.00 100.00 100,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 10 000,00 10 000,00 1 1 740,00 1 17,40 1 17.40 0000 1381 Daň Z hazardních her 5 200,00 5 200,00 6 236,01 119,92 119.92 0000 1511 Daň z nemovitých včcí 180 000,00 180 000,00 201 096,71 11 1,72 l 1 1,72 0000 4111 Nl př.n'ansf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.20 000.00 41 271.00 41 271,00 206,35 100.00 0000 41 12 Nl př.nansf.ze str.v rám.souh.dotv 60 900.00 60 900,00 60 900,00 100,00 100,00 0000 4122 Nl.př.t...

Načteno

edesky.cz/d/3037732

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz