« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
OZNÁMENÍ o DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB oo ZASTUPITELSTEV OBCI
<br>,[\'Iístostarostka obce Žiželice podle 5 29 zákona č.4913091 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých dalších zákonů a předpisů <.>
<br> OZNAMUJE
<br> !.Volby do Zastupitelstcv obcí se uskuteční
<br> v sobotu 15.června 2019 od 07.00 hodin do 22.00 hodin
<br> I'J
<br> Místem konání voleb do Zastupitelstev obcí ve volebním okrsku č.l je volební místnost v budově Obecního úřadu v Ziželících pro voliče bydlící v obci Žiželice.l—lořetice.Stroupcč.Přívlakv
<br> 3.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstev obcí hlasovací lístky.V den voleb do Zastupitelstev obcí může volič obdržel hlasovací lístek i ve volební místnosti <.>
<br> Žiželice dne 30.5.2019 ÁŽCQ/ l/QÉf/ýtíř/
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXX místostarostka obce Ziželíce

Načteno

edesky.cz/d/3037353


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz