« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - MRČR - pozvánka na 126. zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MRČR - pozvánka na 126. zasedání
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ Sídlo: Vyskeř čp.88,512 64 Vyskeř
<br> Vyřizuje: J'.Lásková Soldátová Vyskeř,24.5.2019
<br> POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
<br> MIKROREGION ČESKÝ RÁJ svolává veřejné 126.zasedání shromáždění starostů MIKROREGIONU CESKY RAJ (3/2019),které se uskuteční
<br> dne 6.června 2019 od 16,30 hod.v obci Troskovice,v hospůdce U Mamuta
<br> Program:
<br> 1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj
<br> 2/ Zpracování Strategického materiálu Sdružení Český ráj
<br> 3/ Provoz cyklobusů v roce 2019 (schválení Smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem na zajištění provozu cyklobusové dopravy,propagace,jednání s partnery,získaná dotace na doprovodnou propagaci od Královéhradeckého kraje,distribuce propagace)
<br> 4/ Seznámení se schválenou účetní závěrkou k 31.12.2018
<br> 5/ SchVálení závěrečného účtu MR Český ráj za rok 2018
<br> 6/ Odchyt toulavých psů na území členských obcí
<br> 7/ Integrovaný projekt mikroregionu Oprava místních komunikací & chodníku v MR ČESKÝ RÁJ— výsledek výběrového.rízení— Kacanovy,dokončení realizace
<br> 8/ Administrace žádosti na nákup kompostérů a štčpkovačů '
<br> 9/ Schválení rozpočtového opatření č.3/2019
<br> 1 0/ Diskuse
<br> 10/ Usnesení
<br> 11/ Závěr
<br> Vlasta Špačková předsedkyně MR Český ráj Rozdělovník:
<br> Členské obce MR Český ráj včetně zastupitelů obcí lng.XXXXXX XXXXXXXXXX,ředitelka Sdružení český ráj Ing.XXXX XXXXXXX,vedoucí oddělení SCHKO Český ráj Mgr.XXXX XXXXXXXXX,Město Turnov

Načteno

edesky.cz/d/3034281


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz