« Najít podobné dokumenty

Město Hrochův Týnec - Návrh závěrečného účtu města za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrochův Týnec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> města Hrochův Týnec
<br> |Č:00270156
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 18.října 2018 jako dílčí přezkoumání od 18.března 2019 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení š 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a V souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 18.10.2018 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města dne 18.3.2019
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: - Ing.Věra Loužilová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXX XXXXXXXX - starosta města „.íMarta Jirásková - účetní města XXXX XXXXXX — místostarosta města
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e—mail: Ivanabednarikova©pardubickykraj.cz _1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaj e,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 18.3.2019
<b...
návrh závěrečného účtu města za rok 2018 
Město Hrochův Týnec Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> __;—
<br> Město Hrochův Týnec
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Město Hrochův Týnec Adresa Smetanova 25
<br> 53862 Hrochův Týnec Ičo 00270156
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 468003642
<br> E-mail ucetni©hrochuvtynec.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> |.Rozpočtové hospodaření- detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W1.11.27Š _
<br> Město Hrochův Týnec
<br> KEO-W1.11.273/Uc15€
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P R | J M Y „ Rozpočet „ Rozpočet „
<br> Polozka Skumčnos“ schválený “ upravený Á“ Rom" Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 958 066,99 5 500 000,00 126,51 6 958 100,00 100,00 33,01 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 159 028,83 300 000,00 53,01 159 000,00 100,02 —28,83 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 628 741,71 550 000,00 114,32 628 700,00 100,01 -41,71 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 775 395,88 6 000 000,00 96,26 5 775 400,00 100,00 4,12 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 707 180,00 200 000,00 353,59 707 200,00 100,00 20,00 1211 Daň z přidané hodnoty 14 198 068,46 13 500 000,00 105,17 14 198 100,00 100,00 31,54 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1 830,92 0,00 0,00 1 800,00 101,72 -30,92 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1 014 101,38 1 000 000,00 101...

Načteno

edesky.cz/d/3033524

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrochův Týnec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz