« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2018
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> C.j.: KUJl 39099/2019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná
<br> se sídlem Lesná 35,395 01 Pacov,lČO: 00511242 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 8.října 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 23.května 2019 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s s 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 23.května 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lesná Lesná 35 395 01 Pacov
<br> Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX__X
<br> Podklady předložili: lng.XXXXXXXX XXXX » XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX _ účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lesná nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57.537 33 Jihlava,IČO: 708907491 ID datové schránky: ksabaeu,e-maii: posta©kr—vysocina.cz
<br> B.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 20...

Načteno

edesky.cz/d/3033314

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz