« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Vyhláška Min. životního prostředí – usmrcování kormorána velkého

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/2
<br> Praha dne 29.května 2019
Sp.zn.: ZN/MZP/2019/630/381
č.j.: MZP/2019/630/1349
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: David.Fuka@mzp.cz
<br> Adresát: všechny obce Jihomoravského kraje
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků (dále jen „MŽP“),jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b
odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),v souladu s § 25 a § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),tímto zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihomoravského kraje <.>
<br> V návaznosti na termín ukončení platnosti předchozího opatření obecné povahy (č.j <.>
6462/ENV/14-381/630/14,platnost do 31.3.2019) přistoupilo MŽP k přípravě opatření
obecné povahy,kterým se v souladu s § 5b odst.4 zákona stanoví odchylný postup pro
usmrcování kormorána velkého na území Jihomoravského kraje.Důvodem pro povolení
odchylného postupu je v souladu s § 5b odst.1 zákona prevence závažných škod
na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících živočichů <.>
<br> Návrh tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s § 172 odst.1 správního řádu,ve
znění pozdějších předpisů zveřejněn vyvěšením na úředních deskách MŽP a obcí
v dotčeném území dne 11.3.2019 a po vypořádání obdržených připomínek a námitek nyní
MŽP zveřejňuje jeho výsledné znění.Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a podle § 173 od...
Veřejná vyhláška Min. životního prostředí – usmrcování kormorána velkého
Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/2
<br> Praha dne 29.května 2019
Sp.zn.: ZN/MZP/2019/630/381
č.j.: MZP/2019/630/1349
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: David.Fuka@mzp.cz
<br> Adresát: všechny obce Jihomoravského kraje
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků (dále jen „MŽP“),jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle § 5b
odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),v souladu s § 25 a § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),tímto zveřejňuje
<br> opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování
kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod
na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na
území Jihomoravského kraje <.>
<br> V návaznosti na termín ukončení platnosti předchozího opatření obecné povahy (č.j <.>
6462/ENV/14-381/630/14,platnost do 31.3.2019) přistoupilo MŽP k přípravě opatření
obecné povahy,kterým se v souladu s § 5b odst.4 zákona stanoví odchylný postup pro
usmrcování kormorána velkého na území Jihomoravského kraje.Důvodem pro povolení
odchylného postupu je v souladu s § 5b odst.1 zákona prevence závažných škod
na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících živočichů <.>
<br> Návrh tohoto opatření obecné povahy byl v souladu s § 172 odst.1 správního řádu,ve
znění pozdějších předpisů zveřejněn vyvěšením na úředních deskách MŽP a obcí
v dotčeném území dne 11.3.2019 a po vypořádání obdržených připomínek a námitek nyní
MŽP zveřejňuje jeho výsledné znění.Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a podle § 173 od...

Načteno

edesky.cz/d/3031480

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz