« Najít podobné dokumenty

Město Úštěk - Svazek obcí Úštěcko - návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Úštěk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí Úštěcko - návrh závěrečného účtu za rok 2018
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Úštěcko za rok 2018
IČ: 75075253
<br> Mírové náměstí 83,411 45 Úštěk
<br>
<br>
<br> podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br> Rozpočet svazku byl schválen usnesením členské schůze ze dne 21.12.2017 jako vyrovnaný
<br> (příjmy 30 000,00.Kč,výdaje 30 000,00 tis.Kč) a upraven rozpočtovými opatřeními <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč
<br>
DSO 2017 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2018
<br> Příjmy 30 000,00 30 000,00 25 279,96
<br> Výdaje 30 000,00 63 193,60 61 690,60
<br> Financování 0,00 33 193,60 36 410,64
<br> HV 2018 : -36 410,64 Kč
<br>
<br>
<br> 2) Majetek svazku k 31.12.2017
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) 184 474,00 Kč
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) 9 627,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> 3) Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31.12.2018
Účet DSO veden u České spořitelny a.s.a zůstatek evidován ve výši 12 677,47 Kč <.>
<br>
<br>
<br> 4) Stav pokladní hotovosti k 31.12.2018 …………………………… 0,- Kč
<br>
<br>
5) Závazky k 31.12.2018 …………………………………………….<.> 0,- Kč
<br>
<br>
<br>
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
Svazek obcí na základě zákona č.420/2004 Sb.požádal Krajský Úřad Ústeckého kraje
<br> o provedení přezkoumání hospodaření.Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 9.11.2018
<br> a 29.4.2019 <.>
<br> Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v minulém roce – nebyly zjištěny
<br> chyby a nedostatky <.>
<br> a) Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Úštěcko za rok 2018 byly zjištěny
méně závažné chyby a nedostatky: skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen
<br> podle inventarizačních evidencí (018) <.>
<br> b) Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Úštěcko za rok 2018 nebyla zjištěna
rizika dle § 10,odst.4 písm.<.> a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br>
<br> c) Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí Úštěcko za rok 2018 byly zji...

Načteno

edesky.cz/d/3031259

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Úštěk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz