« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Finanční úřad pro Zlínský kraj Ve Zlíně
třída Tomáše Bati 21 dne
761 86 ZLÍN
Čj.: 883377/19/3300-11460-705460
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 13:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin
pátek od 8:00 do 13:00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.882448/19/3300-11460-705460 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 <.>
<br>
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš-
tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXXX XXXXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7,117 22 Praha 1
<br> Tel.: 257 044 025
<br>
<br> TISKOVÁ ZPRÁVA
<br> První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazí v těchto dnech
do schránek poplatníků
<br>
<br> Finanční správa v těchto dnech zahájila rozesílku celkem cca 3,3 mil.obálek se složenkami na zaplacení
<br> daně z nemovitých věcí na rok 2019.Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí
<br> 31.května <.>
<br> Fyzické osoby,které nemají zřízenu datovou schránku,obdrží do poštovních schránek bezplatnou
<br> „daňovou“ složenku.Fyzické osoby,které mají zřízenu tzv.datovou schránku fyzické o...

Načteno

edesky.cz/d/3028188

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz