« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Záměr obce na prodej části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce - prodej části pozemku parc. č. 5019/2
Obec Popovice
Popovice 303,686 04,okres Uherské Hradiště
<br>
IČ: 00291969
ID DS: rw6bzqz
<br> +420 572 574 110
obec@popovice.cz
<br> www.popovice.cz
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br>
Čj.: OUPO-0325/2019
Datum: 28.5.2019
<br>
ZÁMĚR OBCE - Prodej části pozemku v k.ú.Popovice u Uherského Hradiště
<br>
Obec Popovice podle ustanovení § 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
v platném znění zveřejňuje záměr obce:
<br> prodat část pozemku parc.č.5019/2 o výměře 17 m2 v k.ú.Popovice u Uherského
Hradiště,dle geometrického plánu 613-45/2017,označení dílu „b“ <.>
<br> Situace k záměru č.j.OUPO-0325/2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Písemné nabídky,námitky a připomínky doručte na Obecní úřad Popovice,Popovice
303,686 04 ve lhůtě do 16.6.2019 <.>
Bližší informace poskytne starosta na obecním úřadě,obec@popovice.cz,572 574 110 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3027007

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz