« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Zápis a usnesení č. 14/5-2019 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 13.května 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Internet-Zápis rada č. 14 z 13.5.2019
1
<br>
Zápis a usnesení č.14/5-2019
z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 13.května 2019
<br>
Přítomni: XXXXX XXXXXX – místostarostka
<br> radní: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX <,>
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Zapisovatelka: XXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Místo a čas jednání: ÚMČ Praha-Lipence,od 18.30 hodin do21.15 hodin
<br> Program:
<br> A.Z předchozích jednání
<br> B.Nové
<br> C.Organizační
<br> D.Usnesení č.14 /5-2019
<br>
bod jednání název obsah,návrhy,závěry předkladatel,zpravodaj,navrhovatel
<br> Údaje o hlasování i jmenovitě
<br> (Kadlecová,Řezník,Vanko,Zahradník,Žáková) pro proti zdržel se schváleno-neschváleno
<br>
<br> A.Z předchozích jednání
1/2 ZŠ přístavba Žáková
<br> Z důvodu zatím nezkolaudované přístavby základní školy a nutnosti pokračování
<br> ve stavebních úpravách,zejména týkajících se postupného propojování obou budov,je nutné
<br> zažádat stavební úřad o souhlas s předběžným užíváním části chodby u nově vybudovaného
<br> hlavního vchodu.K tomu je nutné podepsat s firmou Subterra,a.s.dohodu o předčasném
<br> užívání stavby <.>
<br>
<br> Usnesení: Rada MČ Praha-Lipence pověřuje místostarostku Ivanu Žákovou podpisem
<br> dohody o předčasném užívání části přístavby ZŠ <.>
<br> Hlasování:Pro 5 ( Kadlecová,Řezník,Vanko,Zahradník,Žáková)
<br>
10/11 MŠ konkurzní řízení Žáková
<br> Konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Mateřská škola Lipence doporučila na post ředitelky MŠ Lipence paní Mgr.Doris
Rosenkrancovou,která se může funkce ujmout od 1.7.2019
<br> Usnesení: Rada Městské části Praha Lipence rozhodla v souladu s doporučením
konkurzní komise o jmenování Mgr.Doris Rosenkrancové ředitelkou Mateřské školy
Lipence,K Samoobsluze 211,a to od 1.7.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
B.Nové
<br>
14/1 Změna ÚP – Velkotržnice Lipence Žáková
<br> Jednatel VTL,p.XXXXX XXXXX doručil na MČ žádost o změnu ÚP.Cílem změny je zakotvit
areál s funkcí velkotržnice v hranic...

Načteno

edesky.cz/d/3025326

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz