« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 49812/2019/9
<br> č.j.: MmP 55850/2019 vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX telefon: XXX XXX XXX
<br> e—mail: tereza.korytarova©mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 27.5.2019
<br> k vyvěšení:
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
<br> Obecní úřad Bukovina nad Labem,č.p.11,533 52 Staré Hradiště,lČ: 00273406 Obecní úřad Rokytno,Rokytno 21,Sezemice 533 04,IČ 00274178
<br> Obecní úřad Borek,Borek 13,53401 Holice v čechách,IČ 00273376
<br>.'
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení 5 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě & XXX zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dálejen správní řád
<br> vydává opatření obecné povahy
<br> spočívající ve
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod
<br> č.j.KRPE-38135—2/ČJ—2019—170606 dne 20.5.2019
<br> stanoví
<br> ve smyslu ustanovení 9 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích — k označení provozu na provizorních připojeních sousední nemovitosti na silnici č.|l/298 u obce
<br> Rokytno,ili/29810 u obce Bukovina nad Labem a |||/29820 u obce Borek.Žadatel: STRABAG a.s <.>,Kladská 1082,500 03 Hradec Králové,IČ: 60838744 K označení použijte značky:
<br> — A15 + E4,B21a,8203 (70,50),826 dle předložených podkladů
<br> — DZ bude umístěno p...

Načteno

edesky.cz/d/3024338

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz