« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Leták
www.financnisprava.cz
<br> Nechte si posílat údaje pro placení daně
z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!
<br> Proč?
<br> › Nebudete mít starost,zda Vám pošta doručí složenku včas <.>
› Údaje pro placení daně z nemovitých věcí obdržíte vždy začátkem května <.>
› Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své
e-mailové schránce,ať jste kdekoli <.>
› Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí,správce daně Vám zašle
upozornění na e-mail <.>
› Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí
Vašeho domova <.>
<br> Kdo může službu využít?
<br> Každý poplatník daně z nemovitých věcí,který nemá zřízenu datovou schránku nebo nemá
zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO <.>
<br> Jak na to?
<br> 1) Vyplníte Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem <.>
Tiskopis je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na
www.financnisprava.cz pod záložkou Daňové tiskopisy <.>
<br> 2) Vyplněnou a podepsanou žádost doručíte finančnímu úřadu,u kterého jste poplatníkem
daně z nemovitých věcí <.>
<br> Podáním vyplněné žádosti nejpozději do 15.března zdaňovacího období se namísto
zasílání složenek přihlásíte k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
v tomto zdaňovacím období <.>
Leták
www.financnisprava.cz
<br> Plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
<br> Proč?
<br> › Nebudete mít starost,zda Vám pošta doručí složenku včas <.>
› Nezapomenete včas zaplatit daň z nemovitých věcí <.>
› Nemusíte chodit platit daň na územní pracoviště nebo na poštu <.>
› Údaje o výši daně z nemovitých věcí naleznete v rozpisu plateb SIPO <.>
<br> Kdo může službu využít?
<br> Každý poplatník daně z nemovitých věcí,který má zřízenu službu SIPO <.>
<br> Jak na to?
<br> 1) Vyplníte Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO <.>
Tiskopis je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na
<br> www.financnisprava.cz v sekci Daňové tiskopisy; před jeho podpisem se seznamte
s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO zveřejněnými
na všech územních pracovištích finančních úřadů a na www.financnisprava.cz v sekci
Finanční správa > Generální finanční ředitelství > Úřední deska GFŘ > Informační povin-
nost správce daně a veřejné vyhlášky GFŘ <.>
<br> 2) Vyplněné a podepsané Oznámení společně s dokladem o přidělení Vašeho spojovacího
čísla SIPO (případně s rozpisem platby Vašeho SIPO) doručíte na územní pracoviště
finančního úřadu,kde jste poplatníkem daně z nemovitých věcí <.>
<br> 3) V případě bezhotovostní úhrady SIPO inkasem z bankovního účtu zohledněte částku
daně z nemovitých věcí v nastaveném limitu pro SIPO <.>
<br> Podáním vyplněného Oznámení nejpozději do 31.ledna zdaňovacího období se namísto
zasílání složenek přihlásíte k Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
v tomto zdaňovacím období <.>
Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice
Mánesova 1803/3a dne
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Čj.: 1119565/19/2200-11460-301165
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od 8.00 do 15.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 13.30 hodin
pátek od 8.00 do 13.30 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.1118785/19/2200-11460-301165 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 <.>
<br>
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš-
tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3023982

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz