« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2018 + audit

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva auditora
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br> územního samosprávného celku
<br>
Svazek měst a obcí okresu Strakonice
<br>
<br> za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2/6
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Název ÚSC: Svazek měst a obcí okresu Strakonice
Statutární orgán : předseda svazku,ing.XXXXXX XXXXXXX
Sídlo: Velké náměstí X,Strakonice
IČ: XXX 09 541
<br> Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,č.osvědčení XXXX
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing.XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXX
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou
<br> Místo přezkoumání: v sídle ÚSC,v sídle auditora
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br>
• Dílčí přezkoumání hospodaření – nebylo provedeno
• Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 10.5.2019 do 15.5.2019
<br>
II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o
ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000
Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce/města <,>
d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
<br> prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
g) vyúčtování a vy...
Návrh
Návrh závěrečného účtu SM( Za rok 2018
<br> (IČ 69109541)
<br> Zůstatek účtu k 1.1.2018 Příj my
<br> členské příspěvky a
<br> podíly na dotaci neim/dotace kraj investiční dotace kraj investiční transfery od obcí podíly na inv.Dotaci publikace,mapy,reklama ostatní nedaňové příjmy
<br> a úroky
<br> Celkem
<br> Výdaje
<br> Ostatní osobní výdaje (dohody)
<br> Nákup dlouhodobého maj.Infrasety
<br> Nákup materiálu
<br> Služby pošt
<br> Služby peněžních ústavů,správa cenných papírů Ostatní služby :
<br> Audit,údržba programu Příspěvek SMOJK Registrační poplatek Ostatní nákupy
<br> Celkem
<br> Zůstatek účtu k 31.12.2018
<br> oooooooooooooooooooooooooooo
<br> Vyvěšeno
<br> rozp <.>
<br> 170 000
<br> 15 000 457 000
<br> 481 500 8 000
<br> 10 000 1 141 500
<br> 65 000
<br> 924 000 l 000
<br> 4 500 12 000
<br> 70 000 12 500
<br> 1 500 12 500
<br> 1 103 000
<br> oagcniuŘAD raesowce
<br> Cisln dopor <.>
<br> R98“
<br> 23.05.2019
<br>."gnntznvalel
<br> 447; Mam
<br> Čji ÚJČ/?J/dď/rfyq Uklmak Přílohy: 774/92
<br> 32
<br> 728 138
<br> skut <.>
<br> 170 000
<br> 15 000 457 000
<br> 481 500 8 260
<br> 875 1 132 635
<br> 65 000
<br> 923 182 657
<br> l 579
<br> 3 312
<br> 8 208 74 355
<br> 12 500 1 500
<br> 1 090 293
<br> 770 480
<br> ooooooooooooooooooooooo
<br> sejmutu

Načteno

edesky.cz/d/3021885


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz