« Najít podobné dokumenty

Obec Pšánky - Návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pšánky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení 
Obec Pšánky
IČO: 48146994
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> Vytvořeno k období 12/2018
Fenix 8.41.009,2004 - 2019 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 998 654,58 903 100,00 998 672,00 110,58 100,00
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 191 493,00 220 800,00 191 515,00 86,73 99,99
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 468 477,00 57 800,00 468 477,00 810,51 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 658 624,58 1 181 700,00 1 658 664,00 140,36 100,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 487 146,61 1 181 700,00 1 490 804,00 125,85 99,75
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 115 973,00 116 060,00 99,93
<br> CELKEM VÝDAJE 1 603 119,61 1 181 700,00 1 606 864,00 135,66 99,77
<br> Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -52 593,97 -51 800,00 101,53
<br> Oper.z peněž.účtů organizace -2 911,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM -55 504,97 -51 800,00 107,15
<br> Účet - popis 2016 2017 2018
<br> 311 - Odběratelé 3 945,00
<br> 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 54 120,00 78 593,00 51 840,00
<br> 377 - Ostatní krátkodobé pohle 948,00
<br> CELKEM 54 120,00 82 538,00 52 788,00
<br> Účet - popis 2016 2017 2018
<br> 321 - Dodavatelé 9 926,38 6 006,00 4 983,00
<br> 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 100,00
<br> 331 - Zaměstnanci 5 527,00 3 107,00 10 610,00
<br> 337 - Zdravotní pojištění 538,00 538,00 1 801,00
<br> 341 - Daň z příjmů 18 620,00 79 040,00
<br> 342 - Ost.daně,popl.a jiná pen.660,00 660,00 2 197,00
<br> 374 - Přijaté zálohy na transfery 4 511,00 1 268,00 371 341,00
<br> CELKEM 21 162,38 30 299,00 469 972,00
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018
<br> 3.Financování 2018
<br> 4.Pohledávky k 31.12.2018
<br> 5.Závazky k 31.12.2018
<br>
<br> Účet - název
<br> žádné
<br> Název fondu
<br> žádné
<br> Účet - název Počáteční sta...

Načteno

edesky.cz/d/3021836

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pšánky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz