« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Výroční zpráva komunální odpadová společnost, a.s. za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2018
KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
<br>
<br> Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary,Česká republika,IČO: 291 14 373 <,>
<br> zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B <.>,vložka č.1586
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA
KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ
<br> SPOLEČNOST,a.s <.>
<br> za rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
KARLOVY VARY
<br>
<br>
KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
<br>
<br> Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary,Česká republika,IČO: 291 14 373 <,>
<br> zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B <.>,vložka č.1586
<br> Stránka 2 z 29
<br>
<br> OBSAH:
<br>
<br> 1.Základní identifikační údaje 3
<br> 2.Složení orgánů společnosti a změny v průběhu roku 2018 5
<br> 3.Organizační struktura společnosti 5
<br> 4.Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 6
<br> Souhrnná zpráva o činnosti 6
<br> Personální oblast 6
<br> Výsledky hospodaření 6
<br> 5.Finanční část 8
<br> Rozvaha 8
<br> Výkaz zisků a ztrát 12
<br> Příloha k účetní závěrce 15
<br> 6.Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
<br> majetku za rok 2018 24
<br> 7.Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
<br> vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými
<br> osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018 27
<br> 8.Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2018 29
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
<br>
<br> Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary,Česká republika,IČO: 291 14 373 <,>
<br> zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B <.>,vložka č.1586
<br> Stránka 3 z 29
<br>
<br> 1.Základní identifikační údaje
<br>
KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST,a.s <.>
<br> se sídlem: Závodní 353/88,Karlovy Vary,PSČ: 360 06
<br> IČO: 29114373
<br> DIČ: CZ 29114373
<br> Vznik: Sp...

Načteno

edesky.cz/d/3021592

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz