« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Volby do EP-2019 - výsledky hlasování.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do EP-2019 - výsledky hlasování.
Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování ve volebním okrsku Ceským statistickým úřadem do dalšího zpracování
<br> Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech: 24-05- * 25052019
<br> Obec Okrsek KČ] Název obce
<br> Identifikace volebního okrsku: 572705 1 1 Boháňka Zpracováno na přehíracím místě: Hořice Sumární kontrolní číslo dat po pořízení: 2045792722 Sumární kontrolní číslo dat po zpracování : 4085675901 Sumární kontrolní číslo XXX z okrskového programu: XXXXXXXXX XXkvcmaXXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Marielbbiáškmá.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.datum a čas převzetí jméno zpracovatele
<br> jméno,příjmení a podpis pověřeného zaměstnance Ceskeho statistického úřadu
<br> 8%256: O15246808FA9DOCE530321A7F59F9lA20BD49AC602239DCBB48D3ZBSESFS1E60 EP
<br> Weg) SLŠ/CUC) VŽ,%? 385,2819 wii/1% „
<br> / fén,/
<br> ZÁPlS o PRÚBĚHU AVÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍlVi OKRSKU
<br> T/2 Ve volebním okrsku č.<.>.<.>.<.> 1.„.<.>.v obci (městysu,městě,městské části,městském obvodu).<.>.<.>.<.>.ŘQÚĚĚK?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres J'C'n proběhlo ve dnech 24:95.:.725:95:?919.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> hlasováníve volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU.l.Předseda okrskové volební komise zaha'iii hlasování první den voleb v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1.4ng hodin.Předseda okrskové volební komise ukončil hlasovani první den voleb v 2200 hodin.Předseda okrskové volební komise zahájil hlasovaní druhý den voleb v 800 hodin.Předseda okrskové volební komise ukončil hlasování druhý den voleb v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1.1399.<.> hodin.ll.Zahajení hlasování nebylo odročeno *)ioylo odročeno “ hodín minut z důvodu *).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Doba hlasování nebyla prodloužena *) byla prnd'nužena o bod-" minut z důvodu *).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Hlasování nebylo přerušeno *)byle—eřerušeeo na dobu od do hod-“ z duvodu *).<.>...

Načteno

edesky.cz/d/3020219


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz