« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Datum a éas: 25.05.2019 15:31 List 6.: 2/2
<br> OPIS VYSLEDKU HLAsovANi v OKRSKU — pokraéovéni
<br> Strana - 27 Poéet hlasfi: 2 K62: 29
<br> 6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.l6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.|
K63: 0 K64: 29 posl.kandidét: 00
<br> Strana — 28 Poéet hlasfiz 3 K62: 31
<br> 6.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.l6.hl.l6.hl.|6.hl.|
08.lll5.1]
<br> K63: 23 K64: 54 posl.kandidét: 15
<br> Strana — 3O Poéet hlasfi: 22 K62: 52
<br> 6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.lé.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.l
01.2I02.5|l6.1]
<br> K63: 28 K64: 8O posl.kandidét: 16
<br> Strana — 31 Poéet hlasfi: 3 K62: 34
<br> 6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.lé.hl.|6.hl.|6.hl.|
05.1]
<br> K63: 5 K64: 39 posl.kandidét: 05
<br> Strana - 37 Poéet hlasfi: 1 K62: 38
<br> 6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.[6.hl.l6.hl.[6.hl.l6.hl.|
K63: 0 K64: 38 posl.kandidét: 00
<br> Kandidéti,ktefi neziskali pfednostni hlasy,nejsou v opisu uvédéni
<br> Konec opisu
<br> 541737 — 1 — 2046052466 EP
zde ke stažení
Datum a éas: 25.05.2019 15:31 List 6.: 1/2
<br> OPIS VYSLEDKU HLAsovANi v OKRSKU
<br> Obec Okrsek K61 Nézev obce
Identifikace okrsku: 541737 1 1 Hofoviéky
<br> Tiskopis T/2
<br> Poéet osob zapsanYch do VYpisu ze seznamu voliéfi celkem : 365
Poéet voliéfi,kteer byly vydény fifedni obélky :,56
Poéet odevzdanYch fifednich obélek : 56
Poéet p1atn9ch hlasfi ve volebnim Okrsku celkem : 56
Kontrolni 61510 2 ' 533
<br> Zakrouikované strany: 05 06 07 09 16 24 26 27 28 30 31 37
<br> Strana - 05 Poéet h1asfi: 5 K62: 10
<br> 6.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.l6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.l6.hl.]6.hl.|
O3.1IO8.ll
<br> K63: 11 K64: 21 posl.kandidét: 08
<br> Strana - 06 Poéet hlasfi: 5 K62: 11
<br> 6.hl.l6.hl.l6.hl.l6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.[
Ol.2|O3.2|O4.1|06.1|
<br> K63: 18 K64: 29 posl.kandidét: 06
<br> Strana — 07 Poéet hlasfi: 2 K62: 9
<br> 6.hl.|é.hl.|é.hl.|é.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.16.hl.|é.hl.|6.h1.]
K63: 0 K64: 9 posl.kandidat: 00
<br> Strana — 09 Poéet hlasfi: 7 K62: 16
<br> 6.hl.|é.h1.|é.hl.|é.h1.|é.hl.l6.h1.|é.h1.[é.h1.|6.hl.|é.hl <.>
Ol.1|23.1|
<br> K63: 24 K64: 40 posl.kandidét: 23
<br> Strana - 16 Poéet hlasfi: 2 K62: 18
<br> 6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.l
K63: 0 K64: 18 posl.kandidét: 00
<br> Strana - 24 Poéet hlasfi: 1 K62: 25
<br> 6.hl.l6.hl.|6.hl.]6.hl.l6.hl.l6.hl.l6.hl.|6.hl.]6.hl.|6.bl.l
K63: 0 K64: 25 posl.kandidét: 00
<br> Strana — 26 Poéet hlasfi: 3 K62: 29
<br> 6.h1.|é.h1.|é.hl.|é.hl.|é.hl.|é.h1.|6.hl.]6.h1.|é.hl.|é.h1.\
<br> KC3: 9 K64: 38 posl.kandidét: 03
<br> 541737 - 1 — 2046052466 EP

Načteno

edesky.cz/d/3019460

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz