« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Datum a éas: 25.05.2019 15:31 List 6.: 2/2
<br> OPIS VYSLEDKU HLAsovANi v OKRSKU — pokraéovéni
<br> Strana - 27 Poéet hlasfi: 2 K62: 29
<br> 6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.l6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.|
K63: 0 K64: 29 posl.kandidét: 00
<br> Strana — 28 Poéet hlasfiz 3 K62: 31
<br> 6.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.l6.hl.l6.hl.|6.hl.|
08.lll5.1]
<br> K63: 23 K64: 54 posl.kandidét: 15
<br> Strana — 3O Poéet hlasfi: 22 K62: 52
<br> 6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.lé.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.l
01.2I02.5|l6.1]
<br> K63: 28 K64: 8O posl.kandidét: 16
<br> Strana — 31 Poéet hlasfi: 3 K62: 34
<br> 6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.lé.hl.|6.hl.|6.hl.|
05.1]
<br> K63: 5 K64: 39 posl.kandidét: 05
<br> Strana - 37 Poéet hlasfi: 1 K62: 38
<br> 6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.[6.hl.l6.hl.[6.hl.l6.hl.|
K63: 0 K64: 38 posl.kandidét: 00
<br> Kandidéti,ktefi neziskali pfednostni hlasy,nejsou v opisu uvédéni
<br> Konec opisu
<br> 541737 — 1 — 2046052466 EP
zde ke stažení
Datum a éas: 25.05.2019 15:31 List 6.: 1/2
<br> OPIS VYSLEDKU HLAsovANi v OKRSKU
<br> Obec Okrsek K61 Nézev obce
Identifikace okrsku: 541737 1 1 Hofoviéky
<br> Tiskopis T/2
<br> Poéet osob zapsanYch do VYpisu ze seznamu voliéfi celkem : 365
Poéet voliéfi,kteer byly vydény fifedni obélky :,56
Poéet odevzdanYch fifednich obélek : 56
Poéet p1atn9ch hlasfi ve volebnim Okrsku celkem : 56
Kontrolni 61510 2 ' 533
<br> Zakrouikované strany: 05 06 07 09 16 24 26 27 28 30 31 37
<br> Strana - 05 Poéet h1asfi: 5 K62: 10
<br> 6.hl.|6.hl.|6.hl.l6.hl.l6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.l6.hl.]6.hl.|
O3.1IO8.ll
<br> K63: 11 K64: 21 posl.kandidét: 08
<br> Strana - 06 Poéet hlasfi: 5 K62: 11
<br> 6.hl.l6.hl.l6.hl.l6.hl.|6.hl.l6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.[
Ol.2|O3.2|O4.1|06.1|
<br> K63: 18 K64: 29 posl.kandidét: 06
<br> Strana — 07 Poéet hlasfi: 2 K62: 9
<br> 6.hl.|é.hl.|é.hl.|é.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.16.hl.|é.hl.|6.h1.]
K63: 0 K64: 9 posl.kandidat: 00
<br> Strana — 09 Poéet hlasfi: 7 K62: 16
<br> 6.hl.|é.h1.|é.hl.|é.h1.|é.hl.l6.h1.|é.h1.[é.h1.|6.hl.|é.hl <.>
Ol.1|23.1|
<br> K63: 24 K64: 40 posl.kandidét: 23
<br> Strana - 16 Poéet hlasfi: 2 K62: 18
<br> 6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.|6.hl.l
K63: 0 K64: 18 posl.kandidét: 00
<br> Strana - 24 Poéet hlasfi: 1 K62: 25
<br> 6.hl.l6.hl.|6.hl.]6.hl.l6.hl.l6.hl.l6.hl.|6.hl.]6.hl.|6.bl.l
K63: 0 K64: 25 posl.kandidét: 00
<br> Strana — 26 Poéet hlasfi: 3 K62: 29
<br> 6.h1.|é.h1.|é.hl.|é.hl.|é.hl.|é.h1.|6.hl.]6.h1.|é.hl.|é.h1.\
<br> KC3: 9 K64: 38 posl.kandidét: 03
<br> 541737 - 1 — 2046052466 EP

Načteno

edesky.cz/d/3019460

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hořovičky
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
18. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz