« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009
Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Příloha * územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU souoažnosn Účetní jednotka: IČ: 00579661 Název: Obec Právní forma: územně samosprávný ceiek Sídlo: Vrážné 34,569 43 Jevíčko Předmět činnosti: Správa Obce
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 25.01.2019 15:16:00
<br> A.1.„nformace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> A.2.Iinfon'nace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.3.[Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Pň'foha A.1.-A.3.Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Účetní jednotka: Obec IČ: 00579661 Stránka: 1 z 1
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IČ: 00579661 Název: Obec Právní forma: územně samosprávný celek Sídlo: Vrážné 34,569 43 Jevíčko Předmět činnosti: Správa Obce
<br> Okamžik sestavení: 25.01.2019 15:16:00 A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových ůčtů
<br>.Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Číslo Název položky Podroz- ÚČETNÍ oeoooi “až“ Vibez? ašzué ] MINULÉ P.|.Majetek a závazky účetní jednotky 2 134 394,?B 2 134 494.78 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 162 948.78 163 048.78 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5.Ostatní majetek 909 1 971 445,00 1 971 446,00 P.|l.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferu a krátkodobé podmíněné závazky : transferů 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z piedfmanoování transferů 911 0,00 0,00 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předlinancování transferů 912 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledavky z transferů 915 0,00 0,00 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transf...

Načteno

edesky.cz/d/3018040

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz