« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Závěrečný účet obce Vrážné za rok 2018 - zkrácený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Vrážné za rok 2018 - zkrácený
1
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁŽNÉ ZA ROK 2018
<br> Název: Obec Vrážné
Sídlo: 569 43 Vrážné 34
IČO: 00579661
Právní forma: Obec – územně samosprávný celek
Rozvahový den: 31.12.2018
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> v Kč
<br> 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 203 600,00 53 752,00 1 257 352,00 1 257 353,05
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 75 500,00 209 064,00 284 564,00 284 519,32
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 000,00 -3 882,00 6 118,00 6 118,00
4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 60 900,00 767 946,00 828 846,00 828 846,00
PŘÍJMY CELKEM 1 350 000,00 1 026 880,00 2 376 880,00 2 376 836,37
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 1 350 000,00 704 390,00 2 054 390,00 2 014 976,58
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00 5 900,00 5 900,00 5 840,00
VÝDAJE CELKEM 1 350 000,00 710 290,00 2 060 290,00 2 020 816,58
<br> Saldo: Příjmy - výdaje 0,00 316 590,00 316 590,00 356 019,79
<br> 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00 -316 590,00 -316 590,00 -356 019,79
<br> Plnění k 31.12 <.>
2018
<br> Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Třída
Rozpočtová
<br> opatření
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Vrážném (výkaz FIN 2-12
k 31.12.2018,rozbor čerpání příjmů a výdajů,Rozvaha k 31.12.2018,Výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2018 a Příloha k účetní závěrce 31.12.2018) nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup
na elektronické úřední desce obce <.>
<br>
<br> Obec Vrážné v roce 2018 obdržela tyto dotace a příspěvky:
- ze státního rozpočtu
dotace na správu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.60 900,00 Kč
dotace na volbu prezidenta.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 22 946,00 Kč
dotace na volby za zastupitelstva a 1/3 Senátu.<....

Načteno

edesky.cz/d/3018036

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz