« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> obce Vrážné
<br> IČ:00579661
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.května 2019 jako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 18.1.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> 1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 24.5.2019 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: - Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXX XXXX XXXXXXXX - starostka obce
<br> XXXXXXX XXXXXX — účetní obce
<br> "r'm'xr—mf—wžaXšm mímšífzží iš JS„ šíří) l 'l.ínirdubšrze,tel.: 44211026 530.email: Nana.bednarilwva(či?gmrdLsbiclfn/lzralšxzz
<br> !
<br> Předmět přezkoumán :
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 24.5.2019 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018
<...

Načteno

edesky.cz/d/3018035

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz