« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - FIN 2 - 12M

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FIN 2 - 12M
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> L
<br> Fin2=120fl
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený k XX.12.2018 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc IČO:
<br> 2018
<br> 12 00579661
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec,Vrážné 34,569 43 Jevíčko
<br> !.Rozpočtové příjmy
<br> | paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku L a b 1 2 3 0000 0000 1111 Daň Z Příímů fyz.osob placená plátci 248 600,00 243 678,00 243 678,16 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 20 100,00 5 817,00 5 81701 0000 1113 Daň Z Přijmu fyZ- osob vybíraná srážkou 6 500,00 22 964,00 22 963,58 0000 1121 Daň Z Příímů práv.osob 225 200,00 210 012,00 210 012,68 0000 1122 Daň Z Příímů Práv- osoo za obce 0,00 112 480,00 112 480,00 0000 121 Daňzpřidané hodnoty » 533 700,00 520 118,00 520 118,19 0000 1340 Poplatek za Provoz sySÍŠmU K0 42 300,00 38 400,00 38 400,00 0000 1341 Poplatek ze Psů 1 200,00 1 000,00 1 000,00 0000 1361 Správnípoplatky 1 000,00 0,00 0,00 0000 1381 Daň Z hazardnfoh her 5.000,00 6 045,00 6 044,82 0000 1511 Daň Z nemovitých věcí 120 000,00 96 838,00 96 838,61 0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 67 946,00 67 946,00 0000 4112 Nl př.transf.ze str.v rám.souh.dotv 60 900100 60 900,00 50 900100 0000 mm 1 264 500,00 _ 1 386 198,00 1 386 199,05 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy Z Poskytování služeb & výr0bků 37 000,00 198 126,00 198 126,00 1032 2131 Příjmy Z Pronáimu Pozemků 15 000,00 14 024,00 14 024,00 1032 **** 52 000,00 212 150,00 212 150,00 3319 Ost.záležitosti kultury 3319 2329 Ostatní nodaňové Příjmyío- 3 000,00 5 126,00 5 126,00 3319 **** 3 000,00 5 126,00 5 126,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 3111 Příjmyz Prodeje Pozemků 10 000,00 6 118,00 6 118,00 3639 **** 10 000,00 6 118,00 6 118,00 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2324 Přija...

Načteno

edesky.cz/d/3018034

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz