« Najít podobné dokumenty

Obec Havlovice - Oznámení - o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-volby.pdf
OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starosta obce Havlovice ing.XXXXX XXXXXXXX,podle zákona č.XX/XXXX Sb.o volbách do Ervopského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.409/2003 Sb.<,>
<br> oznamuje :
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
<br> v pátek 24.5.2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25.5.2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 2.Volební okrsek: Obecní úřad H a V 1 O V 1 C e
<br> kancelář starosty obce
<br> Adresa: Havlovice č.p.146 Telefon: 499 784 061
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství Ceské republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem <.>
<br> 4.Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny před konáním voleb.V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,obecní úřad a ve dnech konání voleb okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat mimo volební místnost <.>
<br> V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou <.>
<br> V Havlovicích dne 1.5.2019 ing.XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX obce
<br> ; maat: Ě—iasšnsrsf
<br> Ír'lavlovice p.14-16 542 32 Uplce to: 002 77 83" mc; czoomg <,>

Načteno

edesky.cz/d/3017678


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz