« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Usnesení z jednání zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří dne 23.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
POMEZÍ NAD OHŘÍ
<br> USNESENÍ
<br> Z jednání zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří ze dne 23.5.2019
<br> 20 schvaluie:
<br> 26/19 —
<br> 27/19 -
<br> 23/19 —
<br> 29/19 —
<br> 30/19 —
<br> 31/19 —
<br> 32/19 -
<br> Ing.Zdeněk ŽA-LUD
<br> mis být <,>
<br> Obsah projektu s názvem Nový úřad — Pomezí nad Ohří a podání žádosti o dotaci z programu 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využítí
<br> Starostu,jako pověřenou osobu pro jednání s Městem Cheb o uzavření smlouvy s Městem Cheb pro spádovost mateřských a
<br> základních škol pro obec Pomezí nad Ohří
<br> Převod 3 mil.Kč z termínovaného účtu na účet běžný vedený v Komerční bance
<br> Provedení rozpočtového opatření č.2/2019
<br> Uzavření smlouvy na přeložku kNN s číslem Z_514_12_8120067796 (k farmě) 5 ČEZ a.s.<,>
<br> Uzavřenísmlouvy na přeložku kNN s číslem Z_514_12_8120067797 (průtah Hraničnou) 5 ČEZ a.s.<,>
<br> Převedení půjčky na 250.000,—Kč (dle usnesení 24/19) na žadatele pana Ing.Jana Balcara
<br> XXXXX XXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3016289

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz