« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotacehlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 363,6 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kolín
<br> Rorejcova 8,280 02 Kolín
<br>
<br> V Kolíně dne 20.5.2019
Číslo jednací : Z- 866/2019-204
<br>
<br>
<br>
V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I
obnoveného katastrálního operátu
<br>
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kolín oznamuje,že dokončilo obnovu
katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav na části katastrálního území Chotutice <,>
na části katastrálního území Tatce a na části katastrálního území Vrbčany <.>
V souladu s ustanovením § 46 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
v platném znění,katastrální úřad
<br> v y h l a š u j e
<br>
platnost obnoveného katastrálního operátu na části katastrálního území Chotutice,na části
katastrálního území Tatce a na části katastrálního území Vrbčany dnem 20.5.2019
<br> V souladu s ustanovením § 46 odst.2 katastrálního zákona,v platném znění,se dnem vyhlášení
platnosti obnoveného katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatný,a nadále se
používá obnovený katastrální operát <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Bc.XXXXXXX XXXXXXX
ředitelka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis a razítko :
<br> Oznámení vyvěšeno dne : oznámení sňato dne :
<br>
Tel.321 73 70 11 e-mail : kp.kolin@cuzk
<br>
Za správnost vyhotovení: XXXXXXXX XXXXX <.>
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXbXeXXXXXbaXXXXXXXXXcXXXXeXXXbXcXbc
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Unknown signer XXfcaXfXXeXfXXXXXXXXXfbXXXXXXXaXXXfXXefX

Načteno

edesky.cz/d/3016211

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz