« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BYLANY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4377.pdf (933.77kB)
OBEC BYLANY
<br> POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BYLANY
<br> V souladu sustanovením % 29 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),aš 15 odst.1 nařízení vlády č.172/2001 Sb <.>,k provedení zákona o požární ochraně,ve znění nařízení vlády č.498/2002
<br> Sb.<,>
<br> vydává obec Bylany jako součást dokumentace požární ochrany obce,tento Požární řád
<br> obce Bylany (dále jen „požární řád“):
<br> (1)
<br> (2)
<br> (3)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1) (2)
<br> Čl.1 Uvodní ustanovení Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Bylany <.>
<br> Cl.2 Vymezení činnosti osob,pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
<br> Ochrana životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelními pohromami a jinými
<br> mimořádnými událostmi na území obce Bylany (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou
<br> sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „J SDH“) podle čl.4 <.>
<br> K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec pověřila velitele JSDH,který
<br> vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci,o níž předkládá zprávu
<br> zastupitelstvu minimálně 1 >< za 12 měsíců <.>
<br> K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva
<br> obce dále pověřeny tyto orgány obce:
<br> a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 >< za 6 měsíců a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci <,>
<br> b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce,ato minimálně 1 >< za 12 měsíců <.>
<br> Cl.3 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany Přijetí ohlášení požáru,živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru,uvedených v čl.6.Ochrana životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl.2 a 4 a v příloze č.1 <...

Načteno

edesky.cz/d/3014020

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz