« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - OZV č. 2/2019 Obce Bylany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4379.pdf (1.11MB)
OBEC BYLANY
<br> Obecně závazná vyhláška obce Bylany č.2/2019 <,>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bylany
<br> Zastupitelstvo obce Bylany se na svém zasedání dne 20.5.2019 usnesením č.12 usneslo vydat na základě š 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
<br> Článek 1 Uvodní ustanovení
<br> Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů1 vznikajících na území obce Bylany <.>
<br> Článek 2 Třídění komunálního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na složky: a) biologické odpady rostlinného původu,b) papír,0) plasty včetně PET lahví (dále jen „plast“),d) sklo,e) kovy,f) nebezpečné odpady,g) objemný odpad,h) jedlé oleje a tuky,i) směsný komunální odpad <.>
<br> 2) Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např.koberce,matrace,nábytek apod.) <.>
<br> 3) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a) až h) <.>
<br> 1 vyhláška Ministerstva životního prostředí č.93/2016 Sb <.>,o Katalogu odpadů
<br> 1)
<br> 2)
<br> 3)
<br> 5)
<br> 6)
<br> 7)
<br> 8)
<br> 9)
<br> článek 3 Shromažďování a svoz tříděného komunálního odpadu
<br> Tříděný komunální odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a ve sběrném dvoře (v Chrudimi) <.>
<br> Zvláštní sběrné nádoby na papír,plast,sklo,kovy jsou umístěny na těchto sběrných místech: <,>
<br> a) u provozovny M-STROJIRNY a.s.;
<br> b) na parkovišti proti hostinci U Záleských;
<br> c) na návsi — u křížku;
<br> d) nová výstavba — za Petráňovými <.>
<br> e) výjezd směr Rozhovice — místní část Na návrší
<br> f) v místní čás...

Načteno

edesky.cz/d/3014018

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz