« Najít podobné dokumenty

Město Hrochův Týnec - Záměr města č. 002/2019 na prodej pozemku Hrochův Týnec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrochův Týnec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr města
Město Hrochův Týnec Smetanova 25,538 62 Hrochův Týnec
<br> Záměr města č.002/2019 Prodej nemovitostí ve vlastnictví města Hrochův Týnec <.>
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.1.zák.č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje město Hrochův Týnec záměr města na prodej níže uvedeného pozemku <.>
<br> Pozemek p.p.č.Kat.území Výměra v m2 Druh pozemku Cena za m2 1011/25 Hrochův Týnec 10 Ostatní plocha 80,- Kč
<br> Pravidla k prodeji pozemku: 1.Kupní smlouva bude uzavřena nejdříve po nabytí právní moci záměru a schválení prodeje zastupitelstvem.2.Podmínky ke koupi pozemku jsou součástí kupní smlouvy <.>
<br> 3.Kupní smlouvu je nutno uzavřít nejpozději do 6 měsíců od schválení prodeje zastupitelstvem.Pokud se smlouva neuzavře v tomto termínu,může vyhlásit zastupitelstvo města nový záměr na tyto pozemky a nemovitosti <.>
<br> _ o.u " % mm mm » am,a n :.» & mu „10 50m _w <.>
<br> Záměr města prodat předmětnou nemovitost byl řádně vyvěšen na elektronické úřední desce MěU a na úřední desce MěU <.>
<br> starosta města.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.% místostarosta města._.<.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne MĚSTO © HRocuuv TÝNEC
<br> Sejmuto z úřední desky dne

Načteno

edesky.cz/d/3013744

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrochův Týnec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz