« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Oznámení o době a sídle konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a sídle konání voleb
STAROSTA
__________________________________________________________ OBCE
Otěšice 11,334 01 Přeštice
<br> O z n á m e n í
<br> o době a místě konání voleb
<br> Starosta obce Otěšice podle § 32 odst.2 zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> o z n a m u j e :
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
<br>
<br> v pátek dne 24.května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin
<br>
<br> v sobotu dne 25.května 2019 od 08.00 do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb jsou :
ve volebním okrsku č.1 – budova OÚ Otěšice
Otěšice 11,334 01 Přeštice
3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky),popřípadě
státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území
<br> české republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
<br> hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti <.>
<br> V Otěšicích dne 15.dubna 2019
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/3013557


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz