« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Obec Tvrdonice – Pozvánka na ZO dne 30.05.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Tvrdonice – Pozvánka na ZO dne 30.05.2019
Obec Tvrdonice
starosta obce
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br>
Na základě zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <,>
<br> dle ustanovení § 92 odst.1
<br>
<br> svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce
<br>
<br> na čtvrtek 30.05.2019 v 17: 00 hod.na Dělnickém domě ve Tvrdonicích <.>
<br>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu
3.Volba zapisovatelky
4.Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2018
5.Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2018
6.Účetní uzávěrka obce za rok 2018
7.Rozpočtové opatření č.3/2019
8.Žádost o prodej části pozemku PK p.č.1047/2 v k.ú.Tvrdonice o výměře
<br> asi 500m2
<br> 9.Žádost o prodej pozemku KN p.č.412/1 o výměře 1014m2 v k.ú.Tvrdonice
10.Žádost o prodej části pozemku PK p.č.412/1 v k.ú.Tvrdonice
11.Různé
12.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 23.05.2019
<br> Svěšeno:

Načteno

edesky.cz/d/3012283

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz