« Najít podobné dokumenty

Město Oloví - Návrh závěrečného účtu Města Oloví za rok 2018 (6 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Oloví.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Oloví za rok 2018.pdf [1,72 MB]
AD
<br> Ř
<br> UJ _,\ 5.3: O
<br> smífú
<br> Odb or fřná
<br> KRAJ
<br> f*ÍARLijg-i
<br> !
<br> 17)
<br> Č.j.: 2073/F1/18-6
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR FINANČNÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Oloví
<br> IČO: 00259535 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 24.10.2018 -25.10.2018 (dílčípřezkoumám) - 13.3.2019 — 14.3.2019 Úconečnépřezkoumám')
<br> na základě písemné Žádosti města v souladu s ustanovením & 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 27.6.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření vsouladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s 5 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného přezkoumání: Městský úřad Oloví Hory 42 357 07 Oloví
<br> Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 20181/502/P dne 29.6.2018.Včetně pověření přizvané osoby č.2019/027/P ze dne 11.3.2019 <.>
<br> Zástupci územního celku: - XXXX XXXXXXX - starosta města — Bc.XXXXXX XXXXXXXXX — účetní městského úřadu
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> - kontrolor: Bc.XXXXX XXXXXXXXX lng.XXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Přizvaná osoba: Mgr.Bc.XXXXX XXXXXX,právník odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje; za účelem posouzení právního jednání města při nakládání se svým majetkem,zejména při prodeji,směně,darování,pron...
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018.PDF [0,07 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Oloví 3z00259535IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 3 186,44 0,00 3 108,40 0,00
<br> 35.558 999 644,60 0,00 189 668,72 0,00
<br> 34.557 3 000,00 0,00 435 159,00 0,00
<br> 33.556 151 679,20 0,00 -176 179,90 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 17 766,79 0,00 25 179,65 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 977 095,00 0,00 2 110 714,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 26 262,24 0,00 14 921,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 1 281,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 6 000,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 106 996,00 0,00 95 700,00 0,00
<br> 16.527 71 620,00 0,00 70 034,00 0,00
<br> 15.525 15 772,00 0,00 13 885,00 0,00
<br> 14.524 1 376 305,00 0,00 1 394 557,00 0,00
<br> 13.521 5 151 204,00 0,00 5 010 692,00 0,00
<br> 12.518 2 770 275,94 0,00 2 908 422,70 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 42 309,75 0,00 20 942,15 0,00
<br> 9.512 610,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 2 849 762,88 0,00 3 551 391,83 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 888 096,00 0,00 849 536,52 0,00
<br> 1.501 683 076,30 0,00 771 902,29 0,00
<br> I.17 134 662,14 0,00 17 296 915,36 0,00
<br> A.21 200 447,14 0,00 20 945 725,30 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Oloví
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
...
ROZVAHA k 31.12.2018.PDF [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Oloví 5z00259535IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 30 771 492,72 863 557,30 29 907 935,42 20 971 003,95
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 24 673 848,00 0,00 24 673 848,00 30 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 21 927 043,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.24 673 848,00 0,00 24 673 848,00 21 957 043,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 2 890 978,05 0,00 2 890 978,05 9 789 976,05
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 4 688 297,72 4 688 297,72 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 21 045 048,26 17 288 876,40 3 756 171,86 6 233 697,64
<br> 3.021 58 551 639,52 20 468 499,20 38 083 140,32 33 191 039,28
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 19 496 806,83 0,00 19 496 806,83 19 514 573,62
<br> II.106 672 770,38 42 445 673,32 64 227 097,06 68 729 286,59
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 77 460,00 0,00 77 460,00 77 460,00
<br> 6.019 708 642,00 165 411,00 543 231,00 580 754,00
<br> 5.018 528 610,97 528 610,97 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.1 314 712,97 694 021,97 620 691,00 658 214,00
<br> 132 661 331,35 43 139 695,29 89 521 636,06 91 344 543,59
<br> 163 432 824,07 44 003 252,59 119 429 571,48 112 315 547,54
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Oloví
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Oloví
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Org...
PRILOHA k 31.12.2018[1].PDF [1,19 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Oloví 1z00259535IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> OlovíNázev:
<br> Sídlo: Oloví
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Orgán veřejné moci
<br> veřejná správa
<br> 00259535Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 19.2.2019 16:29:23
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 2 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2018 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: město vlastní cenné papíry ve výši 30 000 Kč a majetkové účasti s podstaným vlivem ve
výši 21 927 043 Kč
Přeceňování majetku určeného k prodeji: účetní jednotka v průběhu roku 2017
přeceňovala majetek na reálnou hodnotu v souladu se směrnicí <.>
Ostatní finanční investice neurčené k obchodování - nebyl uskutečněn
Reprodukční pořizovací ceny: v roce 2017 použity nebyly
<br> 2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím
rovnoměrných měsíčních odpisů.O účetních odpisech je účtováno ročně <.>
4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2017 nebyly realizovány v
cizí měně <.>
5.Peněžní fond je účtován rozvahově (přes účet 401 a 419) <.>
6.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu n...
Návrh závěrečného účtu města Oloví za rok 2018.pdf [4,39 MB]
Udaje o organizaci Identiflkační číslo DIČ Název Ulice Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon Fax E-mail Web
<br> starosta města:
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
<br> pozdějších předpisů dle 5 17,předkládá Město Oloví k projednání Návrh závěrečného účtu
<br> města za rok 2018 <.>
<br> 00259535 C200259535 Město Oloví Hory 42 Oloví,357 07
<br> 3 52673 53 8 352673232 uctarna©olovi.cz www.olovi.cz
<br> XXXX XXXXXXX
<br> Návrh závěrečného účtu města Oloví za rok XXIX
<br> Plnění rozpočtu města
<br> souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 5 17,předkládá Město Oloví k projednání závěrečný účet za rok 2018
<br> 1)Rozpočet,rozpočtová opatření,skutečnost:
<br> Rozpočet na rok 2018 byl schválen jako vyrovnaný ato na 20.zasedání ZM Oloví konaného dne 20.12.2017,usnesením č.480/20/17 <.>
<br> Příjmy: 25 096 277 Kč Výdaje: 25 096 277 Kč Financování: 0 Kč
<br> V roce 2018 bylo provedeno 13 rozpočtových opatření <.>
<br> Upravený rozpočet po rozpočtových změnách: Skutečně plnění rozpočtu ke dni 31.12.2018 Hospodářský výsledek města za rok 2018 je: zisk ve výši 7 056 581,57 Kč
<br> Upravený rozpočet po rozpočtových změnách a skutečné plnění rozpočtu ke dni 31.12.2018:
<br> Příjmy schválené: 25 096 277,00 Kč Upravený rozpočet: 27 041 556,95 Kč Skutečnost: 28 354 493,56 Kč Výdaje schválené: 25 096 277,00 Kč Upravený rozpočet: 27 054 892,82 Kč Skutečnost: 19 633 132,76 Kč Financování schválené 0 Kč Upravený rozpočet: 13 335,87 Kč Skutečnost: -8 721 360,80 Kč
<br>,_ “LT-riki: Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> ' 4 900 000,00
<br> Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 100 000,00 _ 86,03 86,03 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 410 000,00 410 000,00 20,62 120,62 Daň z příjmů práv.osob 4 400 000,00 4 400 000,00 03,16 103,16 Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 259 920,00 0,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 10 500 000,00 ' 06,53 106,53 Popla...
FIN212 prosinec 2018[1].PDF [0,45 MB]
oddíl I./ 1
0000 590 400,00 590 400,004112 590 400,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 100,00 100,00
<br> 0000 0,00 109 032,604111 109 032,60NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 100,00
<br> 0000 650 000,00 793 637,451511 650 000,00Daň z nemovitých věcí 122,10 122,10
<br> 0000 70 000,00 130 182,801381 70 000,00Daň z hazardních her 185,98 185,98
<br> 0000 30 000,00 21 740,001361 30 000,00Správní poplatky 72,47 72,47
<br> 0000 1 000,00 0,001343 1 000,00Poplatek ze užívání veř.prostr.0,00 0,00
<br> 0000 40 000,00 45 408,001341 40 000,00Poplatek ze psů 113,52 113,52
<br> 0000 900 000,00 733 433,001340 900 000,00Poplatek za provoz systému KO 81,49 81,49
<br> 0000 0,00 8,001335 8,00Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 0,00 100,00
<br> 0000 10 500 000,00 11 185 374,091211 10 500 000,00Daň z přidané hodnoty 106,53 106,53
<br> 0000 0,00 259 920,001122 259 920,00Daň z příjmů práv.osob za obce 0,00 100,00
<br> 0000 4 400 000,00 4 538 949,171121 4 400 000,00Daň z příjmů práv.osob 103,16 103,16
<br> 0000 410 000,00 494 550,821113 410 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 120,62 120,62
<br> 0000 100 000,00 86 028,101112 100 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 86,03 86,03
<br> 0000 4 900 000,00 5 480 899,791111 4 900 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 111,86 111,86
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2018 12 00259535
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2018
<br> Oloví,Oloví
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 3639 770 000,00 831 378,002132 770 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic 107,97 107,97
<br> 3639 120 000,00 144 89...

Načteno

edesky.cz/d/3011428

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Oloví      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz