« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Stručná informace o Evropské Unii k volbám do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stručná informace o Evropské Unii k volbám do Evropského parlamentu
Stručná informace o Evropské Unii k volbám do Evropského parlamentu: Praha - LipenceStručná informace o Evropské Unii k volbám do Evropského parlamentu
Jít k volbám do Evropského parlamentu a proč?       Srovnáme-li uspořádání na evropském kontinentu po první a druhé světové válce,je to velký rozdíl: Po první světové válce nedošlo k úspěšné spolupráci mezi státy,na Německu byly vymáhány reparace,a výsledkem byla všeobecná krize,která vyústila v druhou světovou válku.Z tohoto vývoje si po druhé světové válce Evropa vzala poučení a státy začaly uskutečňovat účinnou spolupráci,místo reparací bylo Německo jako ostatní státy přizváno k účasti na Marshalově plánu obnovy.Spolupráce na konec  vyústila ve vytvoření Evropské Unie,jejíž členské státy se smluvně zavázaly prosazovat hodnoty jako je:mír,svoboda,bezpečnost,lidská práva,volný pohyb osob,solidarita,rovnost před zákonem,spravedlnost,hospodářský rozvoj,vědecký a technický rozvoj,ochrana životního prostředí,udržitelný rozvoj,a další.  Byl vytvořen unikátní systém orgánů Evropské unie: -Globální priority Unie stanovuje Evropská rada,na jejíchž zasedáních jednají hlavy členských států a čelní představitelé Unie  -občany členských států zastupují přímo volení poslanci Evropského parlamentu,  -zájmy Evropské unie jako celku střeží Evropská komise,jejíž komisaři jsou jmenováni jednotlivými členskými státy,  -vlády členských států hájí své zájmy v Radě evropské unie.  V orgánech Evropské unie se v závislosti na projednávané otázce při hlasování činí rozhodnutí prostou většinou,kvalifikovanou většinou,jednomyslně.  Za prosazování míru,úspěšný boj o demokracii a lidská práva,za usmíření v Evropě a sjednocení kontinentu získala Evropská unie v roce 2012 Nobelovu cenu.  Po finanční stránce se solidarita v Evropské unii projevuje tím,že bohatší státy dávají unii více peněz,než z ní dostávají,naopak chudší státy dostávají více peněz než dávají,k těm patří  současné době i Česká republika.  Vliv jednotlivých států ve svazku Evro...

Načteno

edesky.cz/d/3010289

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz