« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 4/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 4/2019
OBEC KARLE Karle 4.568 02 Svitavy 2
<br> Usnesení !.alílůl'šf ze zasedání Zastupitelstva nhee Karla konaného dne 24.4.21119
<br> Přítomni: Pavel Pavlíš,Milos.Iadrný.XXXXX XXXXX.XXXX XXXXXX.XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX Kaleišovác Jan 'l'obek.Alena Jurenltova.XXXXXXXX XXXXXX
<br> |[_lmluveni :
<br> Pra ram:
<br> ].Projednání účetní záverltý obce Karlu a MŠ Karle ra XXX EDM-l
<br> X.Projednání závěrečného účtu ohne Karle včetne přezkoumání jejího hospodaření na rok 2018
<br> 3.Projednání hospodářského výsledku ohne Kat-Ie za rok ÉÚI E
<br> 4.Projednání Žádostí MŠ Karle o převod hospodářského výsledku
<br> *.Projednání Žádostí MŠ Karíe o čerpání z rezervního Fondu
<br> ú.Projednání Smlouvý o bezúplatném přes odu vlastnící-teno práva k majetku s Hradem pro zastupování státu ve věcech majetkov ých
<br> ?.Projednání Žádosti manželů Š„ o pronájem parcelý Jí ] 14133
<br> 8.Projednání Žádosti paní “v'„ o úpravu cestý
<br> ?.Rozpočtove opatření:? 3
<br> IU.Projednaní zprovoznění Jednotý CÚÚP v Karli
<br> I1 Diskuse
<br> ll.Záver
<br> Zasmpiíelstvo obce Kárle na svém zasedání dne 24.4.21319
<br> scaváLtLo ] ] - účetní “závěrku obce Karle za rok HH 3 — účetní ?áverku MŠ Kaj-le za rok 2131 5! Pro: 9 Proti: í) Zdrzelo se: D
<br> 2) závěrečný účet ohee Karle a bere na vědomí přezkoumání jejího hospodaření tue-;.výhrad Pro: 9 Proti: 'Ll Zdrželo se: U
<br> 3) hospodářský výsledek obce Karle ra XXX EUI E.Hospodářský výsledek obce Kurie za rok ÉÚíE bude použit v následujícím účetním období <.>
<br> Pro:? Proti:í]' Zdrželo se:í|
<br> 41 převod hospodářského výsledku MŠ Karle do rezervního fondu MŠ Katie Pro: 9 Proti: (] Zdrželo se: Ú
<br> S) žádost MŠ Karle o čerpání z rezervního Fondu Pro: *? Pnni: ú Zdrželu se: [:
<br> s) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Pro: 9 Proti: íl Zdrželo se: []
<br> B] výřezání křoví.zpevnění nakloněná koleje a výsprava der na ceste na p.č.138W ] v k.ú.Karle Pro: *? Proti: [] Edr...

Načteno

edesky.cz/d/3010106

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz