« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Rozpočtové opatření č. 3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obecní úřad
<br> KEO-W1.11.273/Uc:06xp
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> zpracováno: 8.5.2019 strana: 1
<br> Návrh - Rozpočtové opatření č.3
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PRIJ MY Rozpočet „ Rozpočet.N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před zménou Zmena po změně PDpIS X) XXXXXXXXX XXXX 0000 4111 000 0,00 20 000,00 20 000.00 Neinvest.př|l.tran5feryz všeobpoklsprávy stát.rozpo Paragraf 0000 celkem: 0,00 29 000,00 29 000,00 * Změny za paragraf celkem 0,00 29 000,00 29 000,00 PŘÍJMY celkem 1 955 333,75 29 onom 1 994 388,75 VYDAJE Rozpočet „ Rozpočet _ N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou Zmena DD změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 1031 5169 000 5 000,00 30 000.00 35 000,00 Nákup ostatnich služeb Paragraf 1031 celkem: 5 000,00 30 000,00 35 000,00 Pěstební činnost * 3) 000000000 0000 5272 5171 000 0.00 10 000.00 10 000.00 Opravy a udržování Paragraf 5272 celkem: 0,00 10 000,00 10 000,00 Čínn.organ0 krizřizma úz.úrovni a dal.úz.sp.ú * Změny za paragraf celkem 5 000,00 00 000,00 45 000,00 VÝDAJE celkem 1 264 053,00 40 000,00 1 304 053,00 FENANCOVANI Rozpočet „ Rozpočet.N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ před změnou Zmena po změně PopIs X) XXXXXXXXX XXXX 0000 8115 000 -701 335,75 11 000,00 4590 335,75 Základní běžný účet územsamos Paragraf 0000 celkem: -701 335,75 11 000,00 -690 335,75 * Změny za paragraf celkem -701 335,75 11 000,00 -590 335,75 FINANCOVÁNÍ celkem -701 335,75 11 000,00 -690 335,75
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3
<br> V souiadu & ustanovením 5 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Zpracoval: XXXXXXXXXX XXXXX dne: X.X.XXXX
<br> X/ MVI/Wa?
<br> \ <.>
<br> _l OBEC 'E'ÉŠĚŠÚ : %
<br> fWďŽóM „?! [dO/? 47% M „zo/?
<br> 0201? i
<br> _.'- 313301123 MBE
<br> W
<br> —r_„.__-4.r_-,_

Načteno

edesky.cz/d/3009555


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz