« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - UZAVÍRKA SILNIC ČESKÁ BĚLÁ – JILEMNÍK A KŘIŽOVATKA – ŽDÍREC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UZAVÍRKA SILNIC ČESKÁ BĚLÁ – JILEMNÍK A KŘIŽOVATKA – ŽDÍREC
TW“,<,>,<,> „._MESTSKY UŘAD HAVLIČKUV BROD
<br> ___ ',ODBOR DOPRAVY
<br> : ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Havlíčkovo nám.ST,580 61 Havlíčkův Brod,tel.569 497 l.l l- e—mail: odtělmuhbcz
<br> Č íslo jednací: Vyřizuje Datum
<br> MHB_DOP£'1862I201WKKAD XXXXXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením obecné povahy
<br> Městský úřad Havlíčkův Brod,odbor dopravy,příslušný podle Š' 124 odst.6 zákona č.3613000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů [dálejen "zákon o provozu na pozemních komunikacích"),na základě podnětu ze dne 21.5.2019 podaného právnickou osobou,tj.Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,přísoěvková organizace,IČO: 00090450,sídlem Kosovská 1122.2'16.536 0l Jihlava.po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu.Policie České republiky,Krajského “ředitelství policie Kraje Vysočina.Územního odboru Havlíčkův Brod,Dopravního inspektorátu.vydaného pod č.j.KRPJ—S—ildO-lfČJ-20IQ—Iólóllú-MUL-L dne 17.5.20l9.v souladu s ustanovením & 77 odst.l písm.c) a odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích č.111103422,111303423,111103424 a přilehlých místních komunikacích v k.ú.Jilemnih.Česká Bělá.Pohled a Ždírec.Přechodná úprava provozn spočívá v umístění přechodného dopravního značenifzařizeni (viz gmňcká příloha) <,>
<br> důvod: Uzavírka ailnice 5.111103422 v úseku Česká Bělá - Jilemnih :; uzavírka silnice č.111103423 v úseku křiž.se sil.111103422 — Ždírec,: důvodu opravy povrchu vozovky
<br> platnost stanovení: 10.6.2019— 12.7.2019
<br> odpovědná osoba nebo organizace za provedení tohoto stanovení : Mgr.XXXXXXXX XXXXXX — KSUSV Havlíčkův Brod —te'l.XXX XX! XXX
<br> Podmínky:
<br> !) Osazení dopravního značení bude provedeno dle grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto stanoveni.Dopravní značky musí odpovídat vyhlášce č.29432015 Sb <.>,ČSN EN 12809—1.TP IAI-3,VI.0,1.VL 6.2.TP 66 ...

Načteno

edesky.cz/d/3009435

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz