« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-II, k. ú. Přízřenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> ___________________________________________________________________________________
<br> č.j.MMB/0205424/2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle ust.§ 6 odst.1 písm.a) doručuje dle ust.§ 188 odst.3 ve spojení s ust.§ 50 odst.3 zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a ust <.>
<br> § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-II
MČ Brno - Jih,k.ú.Přízřenice,ul.Moravanská
<br> včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B50/07-II bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v souladu
<br> s ust.§ 20 stavebního zákona po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky
<br>
<br> od 22.05.2019 do 07.07.2019
v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360
<br> ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno <.>
<br>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-II vystavený v budově Magistrátu města Brna,v zasedací
<br> místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 22.05.2019 do 07.07.2019,a dále na
<br> internetové adrese:
<br>
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-
<br> a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/zmeny-k-samostatnemu-projednani/navrh/navrh-b50-07-
<br> ii/navrh/
<br>
<br> Předmětem změny je komplexní řešení zónu navazující na stávající průmyslové areály při ulic Vídeňská,která je
<br> určena pro rozvoj výrobních kapacit,jejichž nedostat...
Veřejná vyhláška – Návrh změny ÚpmB B50-07-II, k. ú. Přízřenice
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> ___________________________________________________________________________________
<br> č.j.MMB/0205424/2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle ust.§ 6 odst.1 písm.a) doručuje dle ust.§ 188 odst.3 ve spojení s ust.§ 50 odst.3 zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a ust <.>
<br> § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-II
MČ Brno - Jih,k.ú.Přízřenice,ul.Moravanská
<br> včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B50/07-II bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v souladu
<br> s ust.§ 20 stavebního zákona po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky
<br>
<br> od 22.05.2019 do 07.07.2019
v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360
<br> ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno <.>
<br>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-II vystavený v budově Magistrátu města Brna,v zasedací
<br> místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 22.05.2019 do 07.07.2019,a dále na
<br> internetové adrese:
<br>
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-
<br> a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/zmeny-k-samostatnemu-projednani/navrh/navrh-b50-07-
<br> ii/navrh/
<br>
<br> Předmětem změny je komplexní řešení zónu navazující na stávající průmyslové areály při ulic Vídeňská,která je
<br> určena pro rozvoj výrobních kapacit,jejichž nedostat...

Načteno

edesky.cz/d/3008308

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz