« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do EP
O b e c n í ú ř a d B o h d a l e c
Bohdalec 101,592 55 Bobrová
<br> Oznámení
<br> o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
<br> Starosta obce Bohdalec podle § 32 odst.2 zákona č.62/3003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.409/2003 Sb <.>,k provedení zákona č <.>
<br> 62/3003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů <,>
<br> oznamuje
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
<br> dne 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
<br> dne 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
2.Místem konání voleb ve volebním okrsku Bohdalec je volební místnost:
<br> Čekárna obecního úřadu v budově kulturního domu Bohdalec čp.101,PSČ 592 55 <.>
<br>
3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
<br> České republiky ( platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem
<br> České republiky,nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis
<br> v evidenci obyvatel <.>
<br>
4.Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve
<br> dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
5.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení
<br> hlasovacího lístku do úřední obálky <.>
<br>
6.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních,důvodů obecní úřad a v den voleb
<br> okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat mimo volební místnost,a to pouze v
<br> územním obvodu volebního okrsku,pro který byla okrsková volební komise zřízena <.>
<br>
<br> V Bohdalci dne 6.května 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno : 7.5 2019 XXXXXX XXXXXXXX
<br> Sejmuto: starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3006925


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz