« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Pozvánka na 6. zasedání ZMě Bečov nad Teplou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 6. ZMě Bečov nad Teplou
Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
<br> POZVÁNKA
<br> na 6.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou,které se uskuteční dne 28.května 2019 od 17:00 hodin
<br> v koncertním sále Základní umělecké školy ].Labitzkého v Bečově nad Teplou <.>
<br> NÁVRH PROGRAMU:
<br> FPE-“NEJ
<br> Po
<br> 10.11.12.13.14.15.16 <.>
<br> Zahájení zasedání
<br> Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele Volba návrhové komise
<br> Schválení programu zasedání
<br> Kontrola plnění usnesení
<br> 91.0.0511?
<br> Závěrečný účet Města Bečov nad Teplou
<br> Rozpočtová opatření
<br> Kontrola hospodaření v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,okres Karlovy Vary,p.o <.>
<br> Vyřazovací protokoly majetku Města Bečov nad Teplou
<br> Záměr směny pozemků p.č.2890/1,p.č.2897/1,p.č.2897/2,p.č.2897/3,p.č.2896/3 v k.ú.Bečov nad Teplou
<br> Podání žádosti o směnu pozemku p.p.č.99/1,p.p.č.99/2,p.p.č.99/3 v k.ú.Vodná za městské pozemky p.č.2890/1,p.č.2897/1,p.č.2897/2,p.č.2897/3,p.č.2896/3 v k.ú.Bečov nad Teplou — Státní pozemkový fond
<br> Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na sběr oděvů,obuvi a textilu
<br> Dodatek č.1 Servisní smlouvy číslo 00137/14/100 —— RICOH Czech Republic s.r.o <.>
<br> Změna zakládající listiny — Městská společnost Bečov,s.r.o <.>,změna počtu jednatelů Příplatek společníka do Městské společnosti Bečov,s.r.o <.>
<br> Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál - Městské společnosti Bečov,s.r.o.Smlouva o výkonu funkce jednatele Městské společnosti Bečov,s.r.o <.>
<br> Rezignace člena z Dozorčí rady Městské společnosti Bečov,s.r.o.a jeho odvolání
<br> Volba člena Dozorčí rady Městské společnosti Bečov,s.r.o <.>
<br> Plná moc k výběrovému řízení na opravu veřejné komunikace — KSÚSS KK
<br> Předložení cenové nabídky na vypracování Projektové dokumentace ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou — svod dešťové vody ze střechy a její využití
<br> 18 <.>
<br> 19 <.>
<br> 20.21.22 <.>
<br> 23 <.>
<br> 24 <.>
<br> 25.26.27.28 <.>
<br> 29 <.>
<br> 30.31.32.33.34.35 <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3004871

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz