« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Sdružení obcí Lučina - Závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Lučina - sdružení obcí
<br> Žďárská 187,348 16 Halže
<br> IČO: 68783213
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet
<br>
<br>
<br>
<br>
za rok 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech
<br> územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br>
Lučina - sdružení obcí
<br>
Žďárská 187,348 16 Halže
<br>
IČO: 68783213
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu Lučina - sdružení obcí za rok 2018
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 včetně komentáře
<br> 2) Účelové fondy
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> 4) Údaje o hospodaření s majetkem
<br> 5) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2- 12 M sestavený k 31.12.2018
<br> 6) Rozvaha k 31.12.2018
<br> 7) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
<br> 8) Příloha k 31.12.2018
<br> 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> 10) Usnesení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Originál závěrečného účtu je uložen v kanceláři Obce Chodský Újezd
<br> a je na požádání k nahlédnutí <.>
<br> Potvrzuji,že všechny části závěrečného účtu jsou shodné s originálem
<br> a mají platnost originálu <.>
<br>
<br>
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu Lučina - sdružení obcí: XXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………
<br>
<br> V Halži dne: 20.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
- 3 -
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> I.Příjmy v Kč
<br> Schvál.rozpoče
<br> t
<br> Uprav.rozpoče
<br> t Skutečnost
<br> z toho Příspěvky členských obcí 82 500,00 82 500,00 83 142,00
<br> 6310 Příjmy z finančních operací
<br> Příjmy z úroků 100,00 100,00 28,47
<br> Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 100,00 100,00 0,00
<br> 6409 Ostatní činnost j.n <.>
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 3 000,00 0,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům
<br> Převody z rozpočtových účtů 1 000,00 1 000,00 0,00
<br> Celkem: 86 700,00 86 700,00...

Načteno

edesky.cz/d/3003184


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz