« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - VÝZVA k dostranění autovraku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VÝZVA k dostranění autovraku
Obecní úřad Chotíkov
<br> 330 17 Chotíkov 118 IČO 00257834 Tel.377 821 573 DIČ C200257834 Email: podatelna©chotíkoveu
<br> VÝZVA
<br> Obecní úřad Chotíkov,zastupující vlastníka místních komunikací ve věci vraků vozidel v územním obvodu obce Chotíkov,ukládá vlastníku tohoto odstaveného vozidla (vraku)
<br> Osobní automobil AUDI,bez registrační značky,stříbrné barvy
<br> které je dlouhodobě odstaveno v územním obvodu obce Chotíkov
<br> p.č.582/11
<br> aby toto odstavené vozidlo (vrak) ve lhůtě 60 dnů od zveřejnění této výzvy
<br> ODSTRANIL
<br> nebo v této lhůtě sdělil na Obecním úřadu Chotíkov důvody,které brání odstranění vozidla <.>
<br> Provedenou kontrolou bylo zjištěno,že výše popsané vozidlo lze ve smyslu
<br> š 19 odst.2 písm.g) zákona č.13/ 1997 Sb.o pozemních komunikacích považovat za vrak (tj.vozidlo,které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou,nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé kprovozu),který je ve smyslu tohoto zákona zakázáno odstavovat na pozemních komunikacích <.>
<br> Z hlediska dosud prováděného šetření bylo dále potvrzeno,že vlastník uvedeného vraku není znám a proto se postupuje podle 5 19 odst.4 zákona č.13/ 1997 Sb.o pozemních komunikacích a tuto výzvu zveřejňuj eme <.>
<br> V případě,že vozidlo nebude ve stanovené lhůtě odstraněno,bude postupováno podle
<br> 5 19 odst.2,písm.g) zákona č.13/ 1997 Sb.o pozemních komunikacích (tj.provede toto následně pověřená jírma dle podmínek a v termínu stanoveném Obecním úřadem Chotíkov na náklady vlastníka odstavene'ho vozidla /vraku/,pokud tento bude dodatečně zjištěn) <.>
<br> Zároveň žádáme i ostatní občany o případnou pomoc při zjištění majitele nebo posledního uživatele tohoto vozidla <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> OBECNÍ ÚŘAD CHOTÍKOV Chotíkov 118,33017 okres Plzeň.sever
<br>,: /.„
<br> vyvěšeno dne: 20.05.2019 \ dmdááťčfx/
<br> sejmuto dne: Eva Hí/řschfeldová Starostka

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz