« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Obec Tvrdonice – Záměr prodeje nemovitosti č.j. 22/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Tvrdonice – Záměr prodeje nemovitosti č.j. 22/2018
TELEFON.: 519 339 203 Bankovní spojení IČO:
ČS Břeclav,č.ú.1382189359/0800 00283631
www.tvrdonice.cz
<br>
<br> OBEC TVRDONICE
<br> nám.Míru 96/31,691 53 Tvrdonice
______________________________________________________________________________________
<br> Z22/2018
Č.j.907/2018
<br>
<br>
<br> Obec Tvrdonice zveřejňuje v souladu s usnesením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení ) v platném znění
<br>
<br>
z á m ě r p r o d e j e n e m o v i t o s t i
<br>
<br> - pozemek KN p.č.412/1 – vinice o výměře 1014m2 v k.ú.Tvrdonice <.>
<br> Pozemek je zapsán na LV 10001 v majetku obce Tvrdonice.Nachází se za RD na ul.Kostická <.>
- část pozemku PK p.č.412/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci o výměře asi 368m2 v k.ú <.>
<br> Tvrdonice.Pozemek navazuje na pozemek KN p.č.412/1.Částí tohoto pozemku by žadatel zarov-
nat hranici s okolními pozemky.Přesná výměra bude určena geometrickým plánem <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta obce
<br>
Vyvěšeno: XX.XX.2018
Svěšeno:

Načteno

edesky.cz/d/3001384


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz