« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Zápis z FV - vyjádření ze dne 14.5.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z FV - vyjádření ze dne 14.5.2019
Zápis : iednání FINANČÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ Praha — Lipence konané ze dne 14.5.2019 na ÚMČ
<br> Přítomni: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX — předseda FV (SpL)
<br> XXX XXXXX — člen FV (Hafo)
<br> Ing.XXXXXX XXXXX — člen FV (občan) Ing.XXXX XXXXXXXX — člen FV (občan) Jan Kadlec— člen FV (občan)
<br> XXXXXXX XXXX —tajemnice FV a zapisovatelka zjednání FV
<br> Program schůzky FV:
<br> 1.Projednávání Účetní závěrky za rok 2018 MČ,PO — ZŠjMŠ
<br> Bod č.1.—— Všichni přítomní členové Finančního výboru se po zhlédnutí všech příloh,které obsahuje účetní závěrka za rok 2018,shodli,že doporučuji všem zastupitelům schválit tuto účetní závěrku za rok 2018,která byla rozeslána paní Bláhovou elektronicky 2.5.2019 <.>
<br> 2.Projednávání požadavků paní ředitelky ze ZŠ — pořízení investic do nové přístavby
<br> Bod č.2.— Členové FV se seznámili s požadavky paní ředitelky ZŠ na prioritní investice do září 2019.Z důvodu nedostatečných podkladů k těmto požadavkům FV zatím žádné doporučení pro zastupitele nepřijal.Členové FV se shodli,že těmito výdaji budou znovu zabývat po upřesněníjednotlivých položek a k schůzi pozvou paní ředitelku ZŠ <.>
<br> Na závěr byla na schůzi FV přítomna paní místostarostka XXXXX XXXXXX,která členy FV seznámila s možnostmi dotací na vybavení ZŠ <.>
<br> V Praze - Lipencích,dne 15.5.2019
<br> Zapsala: XXXXXXX XXXX — tajemnice FV

Načteno

edesky.cz/d/2999706

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz