« Najít podobné dokumenty

Obec Jarpice - Návrh závěrečného účtu DSO VSOSO za rok 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jarpice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh ZÚ za rok 2018 VSOSO - internetové stránky.pdf [8,43 MB]
Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> KEO-W 1.11.273 Strana 1/42
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
sestavený ke dni 31.12.2018
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti
<br> Adresa Politických vězňů 1523
<br> 27401 Slaný
<br> IČ 48707996
<br> Právní forma Svazek obcí
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Předseda Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> telefon XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> 1.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> 2.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br>
Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> 3.Majetek
<br> 4.Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> 5.Přílohy ZÚ při zveřejnění na internetových stránkách
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<br> věcí a jejich částí
6068150.00 3186656.00 190.42 6030156.00 100.63 -37994.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 2089.05 2000.00 104.45 2000.00 104.45 -89.05
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6070239.05 3188656.00 190.37 6032156.00 100.63 -38083.05
<br> PŘÍJMY CELKEM 6070239.05 3188656.00 190.37 6032156.00 100.63 -38083.05
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Návrh závěrečného účtu za rok 2018
<br> KEO-W 1.11.273 Strana 2/42
<br> V Ý D A J E
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011
Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
<br> zaměst.na služ.místech
64836.00 223000.00 29.07 223000.00 29.07 158164.00
<br> 5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
<br> na st.politiku zamě
19960.00 56000.00 35.64 5...

Načteno

edesky.cz/d/2999628

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jarpice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz